IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji – ważny głos w dyskusji o duszpasterstwie młodych

Zakończony w niedzielę IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji na temat przygotowania do bierzmowania, to najważniejsze w ostatnich miesiącach spotkanie poświęcone towarzyszeniu młodym ludziom – mówią uczestnicy czterodniowego zjazdu. Na Jasnej Górze ponad 700 duszpasterzy, animatorów i członków wspólnot z całej Polski wspólnie zastanawiało się, jak jeszcze skuteczniej wychodzić na spotkanie młodym ludziom i dało świadectwo tego, że pracy z młodzieżą nie opierają na utartych schematach, ani obiegowych opiniach dotyczących postaw i potrzeb młodych ludzi.

Po pierwsze modlitwa

Nie bez przyczyny czterodniowy kongres, zorganizowany przez Radę KEP ds. Nowej Ewangelizacji był dla tych, którzy na co dzień towarzyszą młodzieży przede wszystkim czasem wspólnych refleksji, a nie tylko obrad. Przewodniczący wspólnym modlitwom i dyskusjom abp Grzegorz Ryś wielokrotnie zwracał uwagę na to, że temat spotkania “Bierzmowanie: matura, czy inicjacja chrześcijańska”, jest przede wszystkim wezwaniem dla duszpasterzy i animatorów do nieustannego pogłębiania własnej wiary i dzielenia się z młodzieżą natchnieniami, które za każdym razem na nowo podpowiada Duch Święty. Przypominał także, że to obraz Chrystusa buduje – nie tylko w młodych – obraz Kościoła, którego są częścią.

“Jaki obraz Chrystusa taki obraz Kościoła, jaki obraz Chrystusa Króla taki obraz królowania każdego z nas, kiedy chcemy żyć swoim bierzmowaniem” – przypominał przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji w niedzielnej homilii podczas Mszy św. w jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej z udziałem uczestników kongresu.
O tym, że to ze wspólnotowej modlitwy i osobistego spotkania z Bogiem mają płynąć inspiracje do towarzyszenia młodzieży, mówili także uczestnicy wykładowych i warsztatowych części kongresu.

„Przygotowując młodzież do bierzmowania, my im chcemy wytłumaczyć, nie dając im Boga. Bóg chce siebie dawać, my mamy być jedynie pośrednikami poprzez nasze głoszenie, ale przede wszystkim poprzez nasze życie w Duchu Świętym” – mówił ks. dr Krzysztof Guzowski, dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL, który podjął zagadnienie: „Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej a doświadczenie Chrztu w Duchu Świętym”. Przypominał, że „chrześcijaństwo nie jest doktryną, lecz zrodziło się na bazie doświadczenia objawienia się Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie i nadal się objawia jako życie. Chrześcijaństwo jest życiem Boga, które się objawia w świecie, w nas”.

Osobiste spotkania i poszukiwanie wspólnego języka

Uczestnicy kongresu, czyli ok. 700 duszpasterzy, animatorów, katechetów i członków wspólnot i ruchów, w oparciu o własne doświadczenia współpracy z młodzieżą podkreślali, że konieczna jest zmiana myślenia o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania, tak, aby bardziej niż o katechezie i przekazywaniu wiedzy, skupiać się w nim na spotkaniu z młodym człowiekiem, które jest niepowtarzalną szansą ewangelizacyjną. Obecny na Jasnej Górze bp Edward Dajczak przypominał, że osobiste spotkanie, a nie posługiwanie się utartymi schematami, czy raz wypracowanymi metodami jest podstawą wzajemnego zrozumienia młodzieży i towarzyszących im. Sam dzielił się też doświadczeniem nieustannych spotkań z młodymi i zasłuchania w to, co mówią o sobie i wyzwaniach swojego pokolenia. Hierarcha podkreślał, że bez zasłuchania i zrozumienia niemożliwe jest znalezienie właściwego języka do opowiedzenia młodemu człowiekowi o Bogu.

„Ponieważ w świecie zmiany zachodzą w błyskawicznym tempie, takie wydarzenie jak Kongres Nowej Ewangelizacji jest przecieraniem dróg, stawianiem pytań o drogi, szukaniem języka komunikacji, odczytywaniem znaków. Problem nie polega na „trudnej Ewangelii” – owszem, jest ona wymagająca, oczekuje od człowieka osiągania szczytów miłości. Natomiast problemem jest znalezienie właściwego języka komunikacji w jej przekazywaniu: przetłumaczenia człowiekowi tego Boskiego wydarzenia” – mówił w rozmowie z KAI.

Czytaj także: Abp Fisichella do Polaków: Kościół i każdy z nas potrzebuje świadectwa!

O konieczności poszukiwania wspólnego języka jako narzędzia ewangelizacji, mówił także gość specjalny kongresu, abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Zwracał uwagę m.in. na coraz intensywniejszą obecność świata wirtualnego w życiu młodych ludzi, który staje się nie tylko narzędziem komunikacji i budowania swojej tożsamości, ale też niesie ze sobą wiele zagrożeń, których musi być świadomy ewangelizator.

– Internet nas kontroluje i uprzedza nasze pytania, nie dając nam nawet czasu na napisanie całego słowa, którego szukamy. Konstatował, że fakt uprzedzania myśli doprowadza w sposób nieunikniony do pewnej formy umysłowego lenistwa, która po kawałeczku eliminuje sens krytyczny, niszcząc w rezultacie zdolność do stawiania pytań. Ta nowa kultura stawia przed nami na nowo problem prawdy. Jak ją osiągnąć i jak wyrazić. (…) Włączyć młodych w nową kulturę, nie pozbawiając ich zmysłu krytycznego, jest entuzjastycznym wyzwaniem, które możemy podjąć i realizować z mądrością – zwracał uwagę hierarcha, podkreślając, że wyzwania tego nie można zaniechać szczególnie wobec młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia bierzmowania.

O tym, że osobiste spotkanie ma kluczowe znaczenie także dla młodego człowieka, który nosi w sobie pragnienie szczerych relacji i zrozumienia, mówili na Jasnej Górze także rodzice, którzy osobiście włączali się w przygotowanie swoich dzieci do sakramentu bierzmowania. Podkreślali, że uwaga ze strony duszpasterza, czy animatora i spotkania, prowadzone w małych grupach, w których młodzi ludzie nie czują się anonimowi – to często milowy krok w otwieraniu młodych serc na działanie Ducha Świętego i zaproszenia ze strony Kościoła.

„Nie ma się co oszukiwać: w wielu parafiach ubywa młodzieży, a każdy rodzic, który ma dziecko w wieku szkolnym, może podać przykłady tego, jak traktowana jest dziś np. katecheza szkolna. Dlatego te osobiste spotkania i poszukiwanie dróg do młodego człowieka powinny dziś być naszą wspólną troską” – mówił lider Kursów Alpha w Polsce, Antoni Tompolski.

Inicjacja, nie matura

W spotkaniu na Jasnej Górze wzięło udział m.in. wielu diecezjalnych duszpasterzy młodzieży, angażujących się nie tylko w przygotowania młodych do sakramentów, ale też do wydarzeń, które proponuje Kościół: takich, jak udział w ŚDM, wspólne przeżywanie jubileuszy, czy kolejnych lat poświęconych konkretnym świętym w Kościele. Zgodnie powtarzali, że przygotowanie do bierzmowania, wbrew obiegowej opinii, to punkt wyjścia, a nie dojścia w duszpasterskich działaniach, jednak, aby był on owocny wymaga nieustannej własnej formacji i korzystania z doświadczeń ruchów i tych, którzy pracują z młodzieżą w lokalnych wspólnotach.
„Przyjechałam tu, żeby bardziej poczuć, czym jest Nowa Ewangelizacja, bo dopiero odkrywam te działania. W parafii prowadzę kurs Alpha Młodych i widzę, że to wielkie dzieło, w którym Duch Święty działa, ale sami musimy nieustannie poszukiwać” – mówiła Wiola Czesak z archidiecezji katowickiej.

Z kolei prof. Francesca Cocchini z rzymskiego stowarzyszenia świeckich Istituzione Teresiana przypominała podczas warsztatów, że towarzyszenie młodych nie może być wyabstrahowane z szerszego namysłu nad towarzyszeniem człowiekowi na każdym etapie jego życia.

Czytaj także: Bp Dajczak: Wciąż pilnie uczę się młodych ludzi

„Jeśli zaczniemy się troszczyć o młodych chwilowo, z pominięciem całego kontekstu ich wcześniejszego życia i bez wizji dalszego towarzyszenia im, stracimy wielką szansę. Młodzi są ważni, przypomina o tym także papież Franciszek, zwołując Synod o młodzieży, ale musimy patrzeć na młodość jak na jeden z etapów życia człowieka, którego chcemy prowadzić do Chrystusa” – apelowała.

O tym, że bierzmowanie powinno być postrzegane jako otwarcie, a nie zamknięcie dróg młodych ludzi do wspólnoty Kościoła, uczestnicy kongresu mówili także w kontekście Synodu Biskupów, choć przypominali, że sam temat spotkania wyprzedził ogłoszenie przez papieża Franciszka tematu przyszłorocznego spotkania biskupów.

„Dobre jest też to, że zaraz po kongresie, wraz z początkiem nowego roku liturgicznego, rozpocznie się w Polsce nowy program duszpasterski, poświęcony Duchowi Świętemu i bierzmowaniu, zaproponowany przez episkopat” – mówił rzecznik kongresu ks. Michał Olszewski SCJ.

O młodych z młodymi

Ważną częścią kongresu była także sobotnia ewangelizacja młodych, która odbyła się w częstochowskiej Hali Polonia.

„Tego nie mogliśmy przewidzieć! Choć IV Kongres Nowej Ewangelizacji trwa od czwartku, to jednak sobotnie spotkanie przerosło wyobrażenia organizatorów. Atmosfera wielkiego święta, połączona z radością w uwielbieniu i pełnego medytacji przebywania u stóp Pana. Adoracja, spowiedź, modlitwa wstawiennicza i Eucharystia, która zakończyła trwanie w kongresowym wieczerniku” – relacjonowali gospodarze spotkania. Z młodzieżą, która zebrała się w częstochowskiej hali spotkał się m.in. Janek Mela i biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk, który przewodniczył Mszy św. z udziałem kilkuset młodych.

IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji odbywał się na Jasnej Górze w dniach 23-26 listopada z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Podczas tego organizowanego co dwa lata spotkania, z uczestnikami spotkali się m.in. abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, Prymas Polski abp Wojciech Polak i bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Gospodarzami wydarzenia są abp Wacław Depo, metropolita częstochowski i abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Warsztaty, które stanowią część kongresu, poprowadzili m.in. Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej, Fundacja Nasza Winnica, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, projekt ewangelizacyjny Młodzi-Młodym powołany przez Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, Alpha dla Młodzieży, członkowie Drogi Neokatechumenalnej, siostry jadwiżanki wawelskie i prof. Francesca Cocchini członek międzynarodowego stowarzyszenie świeckich w Kościele katolickim – Istituzione Teresiana.

Kolejny Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się w Gnieźnie w 2019 r.

 

Za KAI