Zmarła śp. s. Cecylia Piękosz, była przełożona generalna Sióstr Duchaczek

W piątek 7 lipca 2023 roku, w wieku 92 lat, odeszła do wieczności s. Cecylia Piękosz – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w latach 1978-1990. Uroczystości pogrzebowe śp. Siostry Cecylii Piękosz odbędą się 11 lipca w Krakowie w kościele pw. św. Tomasza Apostoła.

Siostra Cecylia Maria Piękosz – w Zgromadzeniu katechizowała dzieci w kilku parafiach, pełniła różne obowiązki i odpowiedzialne funkcje: asystentki i radnej generalnej, przełożonej kilku wspólnot zakonnych. W latach 1978 – 1990  przez dwie kadencje pełniła urząd Przełożonej generalnej Zgromadzenia.

Urodziła się dnia 2 lipca 1931 r. w Strzelcach Wielkich (diecezja tarnowska). Do Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego wstąpiła w 1949 roku w wieku 18 lat. W ankiecie przy wstąpieniu do Zgromadzenia s. Cecylia napisała, że chce podjąć życie zakonne „z chęcią uświęcenia się oraz modlitwy o zbawienie dusz”. W Zgromadzeniu uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonym przez Siostry w Lublinie i odbyła studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej, gdzie zdała egzamin z katechetyki. Po formacji w nowicjacie odbytym w Krakowie w 1951 roku złożyła pierwsze śluby zakonne, a profesję wieczystą w 1954 roku.

W posłudze przełożeńskiej umiała łączyć delikatność ze stawianymi wymaganiami, aby wszystko siostry czyniły z miłości do Pana Jezusa. Była dla sióstr wzorem wierności ćwiczeniom duchownym i umiłowania swego Zgromadzenia. Miłość ku Bogu była widoczna we wszystkim, co robiła i co podejmowała w duchu charyzmatu miłości miłosiernej.

Ostatnie lata życia spędziła w klasztorze przy ul. Szpitalnej w Krakowie, powoli przygotowując się do odejścia do wieczności. Doświadczane cierpienia znosiła z wiarą i poddaniem się woli Bożej. Nieustannie odmawiała różaniec i trzymając w rękach krzyżyk Pana Jezusa wzywała Jego miłosierdzia. Świadomie oczekiwała na przyjście Boskiego Oblubieńca. Modliła się słowami: „Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź! Kocham Cię! Ufam Tobie!” Odeszła do wieczności dnia 7 lipca 2023 roku, w rocznicę chrztu świętego. Przeżyła 92 lata, w tym 74 lata w Zakonie. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego