Życzenia Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego

Umiłowane w Chrystusie Panu Drogie Siostry!

W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: w pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi opowiadały to Apostołom.

(Łk 24,1-11)

Kobiety stały się pierwszymi zwiastunkami Zmartwychwstania Jezusa. Ogłosiły to Apostołom i wszystkim pozostałym. Stały się w ten sposób świadkami pustego grobu.
Ta misja głoszenia własnym życiem wielkich dzieł Bożej miłości będzie trwała, aż do skończenia świata. W tym posłannictwie Kościoła głoszenia Dobrej Nowiny przypada szczególne miejsce kobiecie. Bóg wybiera Was, drogie Siostry, byście były zwiastunkami Poranka Wielkanocnego. Jesteście tymi, które już od świtu trwają na modlitwie wyglądając Pana. W ten sposób każde Wasze spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym napełnia Wasze serca miłością, którą dzielicie się z innymi. Bóg powołuje Was, byście kontynuowały misję Marii Magdaleny, Joanny i Marii, matki Jakuba i innych wspaniałych niewiast, których imion nie sposób wymienić. Wasze zatroskanie o sprawy Pana jest wyrazem Waszej miłości i całkowitego poświecenia się dla Niego.

Umiłowane w Chrystusie Panu Siostry! Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Niech Chrystus Zmartwychwstały, który mówi: Pokój Wam przynosi pokój do Waszych serc. Tym pokojem napełnione, bądźcie zwiastunkami nadziei w dzisiejszym świecie, jakże smutnym i podzielonym. Bądźcie miłością w sercu Kościoła i dzielcie się nią z innymi. Wasza obecność w wielu miejscach jest błogosławieństwem dla tych, pośród których jesteście.

Drogie Siostry, z sercem przepełnionym wdzięcznością dziękuję Wam za Waszą obecność, pamięć i modlitwę, za wszelkie dobro, które za Waszą przyczyną staje się udziałem tak wielu.

Z pasterskim błogosławieństwem –

+ Jacek Kiciński CMF

Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego

i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP