125 lat posługi Sióstr Pasterzanek

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza świętuje 125-lecie powstania. Siostry pasterzanki zgromadziły się na jubileuszowej, dziękczynnej Mszy św. w sobotę, 24 kwietnia w bazylice jasnogórskiej. Swoją uroczystość siostry przeżywają przed przypadającą jutro Niedzielą Dobrego Pasterza.

Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba, biskup diec. rzeszowskiej, przyjaciel zgromadzenia. Na jubileuszową Mszę św. przybyły siostry pasterzanki, przyjaciele zgromadzenia oraz siostry reprezentujące inne zgromadzenia wchodzące w skład Rodziny Honorackiej – wszystkich dzieł powstałych z inicjatywy bł. o. Honorata Koźmińskiego.

Jak podkreśliła na początku Mszy św. Matka Barbara Pietrzak, przełożona generalna Służebnic Matki Dobrego Pasterza, w czasie dzisiejszej uroczystości siostry chcą przede wszystkim dziękować „za tych wszystkich, którzy wspierają nas w sposób duchowy, którzy współpracują ze zgromadzeniem”. „Wiele otrzymałyśmy łask, wiele otrzymałyśmy darów od Pana Boga, że istniejemy, że możemy się rozwijać. I ta Msza św. niech będzie wyrazem naszej wdzięczności i uwielbienia Boga za to wszystko, co otrzymujemy, a Maryja, Matka Dobrego Pasterza, niech nam dalej przewodniczy i uprasza potrzebne łaski, i tym wszystkim, którzy swoją życzliwością, miłością i dobrocią wspierają nasze zgromadzenie” – mówiła Matka Barbara Pietrzak.

„Dzisiaj wraz z siostrami trwamy w dziękczynieniu za te 125 lat nieprzerwanej służby, świadectwa i modlitwy. Dziękujemy za to, że siostrom, wpatrzonym w przykład Dobrego Pasterza i Jego Matki, wciąż zależy na zbawieniu wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, których Pan Jezus powierzył ich pieczy” – mówił w homilii bp Jan Wątroba.

„Dziękując modlimy się, by Pan Bóg wysłuchał zanoszonych dzisiaj modlitw, by błogosławił siostrom nowymi powołaniami, by utwierdzał w wierności charyzmatowi w duchu franciszkańskiej prostoty i radości” – dodał ks. biskup.

Misją pastarzanek w Kościele jest opieka nad dziewczętami i kobietami zagubionymi moralnie, prowadząc np. ośrodki socjoterapii, świetlice wsparcia czy Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy. Siostry współpracują z rodzinami, wspierając je w wychowaniu współczesnego młodego człowieka i zapobiegając w ten sposób powstawaniu zjawisk patologicznych.

O. Stanisław Tomoń

BPJG/ dr

Za: www.jasnagora.com