We wtorek  9 kwietnia w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski rozpoczęło się 127 Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i  trwało do 11 kwietnia. Zebranie rozpoczął Eucharystią J.E. Ks. Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Przewidziane było też tradycyjne spotkanie z J.E. Ks. Biskupem Wojciechem Polakiem, Sekretarzem Generalnym KEP na temat aktualnych spraw Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce. Wiodącym tematem Zebrania były rozważania nad tożsamością zakonną pod kierunkiem o. Krzysztofa Dyrka SJ, informacje o przewidzianych na czerwiec beatyfikacjach M. Zofii Czeskiej, Założycielki Sióstr Prezentek i M. Małgorzaty Szewczyk, Założycielki Sióstr Serafitek oraz inne sprawy bieżące Konferencji.