W dniach 1-3 października 2013 odbywa się w Warszawie 128 Zebranie Plenarne naszej Konferencji. Ma ono szczególny charakter ze względu na obecność w pierwszym dniu JE Ks. Arcybiskupa Jose Rodriqueza Carballo, Sekretarza Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.  Arcybiskup Sekretarz został mianowany na to stanowisko przez Ojca Świętego Franciszka kilka miesięcy temu. Jest członkiem Zakonu Franciszkańskiego Braci Mniejszych. Był odpowiedzialnym za formację, przełożonym lokalnym i prowincjalnym, przełożonym generalnym przez dwie kadencje, w ostatnich dwóch latach – przewodniczącym Unii Przełożonych Generalnych. Wnosi do pracy Kongregacji znaczące doświadczenia życia konsekrowanego na całym świecie i w różnych kontekstach kulturowych.

Zebranie Plenarne rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną przez Księdza Arcybiskupa Sekretarza CIVCSVAp i Księdza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Abpa Celestino Migliore.

W czasie Zebrania,  w pierwszym dniu Ksiądz Sekretarz miał konferencję na temat problemów życia konsekrowanego w świecie i odpowiedział na szereg pytań postawionych przez Siostry (tekst konferencji otrzymamy w późniejszym terminie). Spotkał się z też Konsultą Konferencji Przełożonych Wyższych ŻZZ i osobno, z Konsultą Konferencji Klasztorów Klauzurowych. Udzielił wywiadu dziennikarzowi z KAIu, który  zamieszczamy poniżej.

Drugi dzień obrad zostanie poświęcony współczesnym problemom wychowawczym, przedstawi je p.prof. Katarzyna Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego. Ks.prof. Leszek Woroniecki SAC będzie mówił o ideologii gender.

Za KAI- em