4-8 Listopada 2013 w Laskach Sesja dla Formatorek wszystkich etapów formacji

W dniach 4-8 listopada 2013 w Laskach k. Warszawy odbyła się sesja formacyjna dla sióstr mistrzyń wszystkich etapów formacji, zorganizowana przez Sekcję Formacji Formatorek wchodzącą w skład Komisji Formacyjnej pracującej przy KWPŻZZ. W sesji wzięły udział 84 siostry reprezentujące 54 zgromadzenia zakonne. W ramach zasadniczego tematu: ”Formacja do misji a nowa ewangelizacja” uczestniczki wysłuchały referatów omawiających następujące zagadnienia:

  • „Ewangelizacja współczesnych areopagów świata”- ks. bp. Grzegorz Ryś
  • „Współczesny świat miejscem naszej misji”- Małgorzata Więczkowska
  • „Formacja osoby konsekrowanej do Nowej Ewangelizacji”- s. Emmanuela Klich OSU
  • „Massmedia w optyce formacji (telewizja, internet, komputer)”-o. Krzysztof Ołdakowski SJ
  •  Komunikacja w służbie relacji: z Bogiem, wspólnotą i ze współpracownikami świeckimi – s. Alodia Witas,  SS. Służebniczki NMP.

Z ramienia Konsulty obecna była Matka Maksymilla Pliszka – przełożona generalna Sióstr Służebniczek Dębickich, koordynatorka prac Komisji Formacyjnej.

Matka, przedstawiła rolę i zadania Konsulty oraz istniejące przy niej Komisje. Podzieliła się również doświadczeniami uczestnictwa w II Kongresie Nowej Ewangelizacji, który odbył się w Warszawie.

W ramach sesji siostry uczestniczyły w dniu skupienia prowadzonym przez ks. Jakuba Szcześniaka. Miały także możliwość podzielenia się własnym doświadczeniem misji pełnionej w zgromadzeniach.


 

TEMAT:  „FORMACJA DO MISJI A NOWA EWANGELIZACJA”

4 LISTOPADA – PONIEDZIAŁEK

13.00 –                      obiad

14.30 – 15.30 –        ks. bp. Grzegorz Ryś: „Ewangelizacja współczesnych areopagów świata”

17.00              –              Msza Święta z Nieszporami – celebruje ks. bp G. Ryś

18.00              –              kolacja

5 LISTOPADA –  WTOREK

6.30  –                        Eucharystia, Jutrznia

8.00  –                        Śniadanie

9.00 – 10.15            Małgorzata Więczkowska: „Współczesny świat miejscem naszej misji”

10.15 – 10.45             przerwa

10.45 – 12.15             cd. wykładu M.  Więczkowskiej

12.30 –                      obiad

14.30 – 15.30          s. dr Emmanuela Klich OSU : „Formacja osoby konsekrowanej do Nowej Ewangelizacji”

15.30 – 16.00            przerwa

16.00 – 17.00            cd. wykładu s. E. Klich

17.30 –                      Nieszpory

18.00 –                      kolacja

19.00 –                        o. dr Marek Kotyński  CSSR:  Wprowadzenie do filmu i projekcja filmu.

6 LISTOPADA ŚRODA

6.30    –                      Eucharystia, Jutrznia

8.00    –                      Śniadanie

9.00 – 12.15             o. dr Marek Kotyński CSSR: „Massmedia w optyce formacji (telewizja, internet, komputer)”

10.15 – 10.45             przerwa

12.30 –                      obiad

14.30 -15.30              Praca w grupach – Dzielenie się doświadczeniami i napotykanymi trudnościami na poszczególnych etapach formacji

15.30 – 16.00             przerwa

16.00 – 17.00             Spotkanie z Komisją Formacyjną (sugestie, oczekiwania)

17.30 –                      Nieszpory

18.00 –                      kolacja

19.15 –                      Wprowadzenie do dnia skupienia metodą Lectio divina  –  ks. Jakub Szcześniak

7 LISTOPADA – CZWARTEK

Dzień skupienia:    Lectio a przygotowanie do misji –  ks. Jakub Szcześniak

8 LISTOPADA – PIĄTEK

6.30    –                      Eucharystia, Jutrznia

8.00    –                      Śniadanie

9.00 – 10.15             s. Alodia Witas  Służebniczka NMP: „Komunikacja w służbie relacji:   z Bogiem, wspólnotą i ze współpracownikami  świeckimi”

10.15 – 10.45            przerwa

10.45 – 12.15            cd. wykładu s. Alodii Witas

12.30 –                     obiad

Zakończenie Sesji

INFORMACJE:

Miejsce:

Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Laski k/Warszawy
ul. Brzozowa 75
05 – 080 Izabelin
tel. 22 752 30 25

Dojazd:

Ze stacji Metro Młociny dojazd autobusem nr 708 do przystanku Sokołowskiego 02

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do Sekretariatu Konsulty na adres: kwpzzz@zakony-zenskie.opoka.org.pl