142. Zebranie Plenarne Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

O świadectwie wiary i roli osób konsekrowanych rozważają siostry zgromadzone na 142. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Trzydniowe obrady rozpoczęły się dziś na Jasnej Górze.

– Uważamy ten temat za bardzo ważny, ponieważ jesteśmy świadkami tego, że ludzie odchodzą od Kościoła. Jest mało powołań, właściwie brak powołań, ale jest wielka nadzieja, ponieważ Jezus obiecał, że nie opuści nas do końca tego świata. Jaka jest dzisiaj nasza rola? Nowe życie dla Kościoła, dla życia konsekrowanego – wyjaśniała s. Dolores Zok, przewodnicząca Konferencji.

S. Zok podkreśliła, że sama rola życia konsekrowanego nie tylko w Kościele, ale i w świecie nie zmieniła się i jest nią modlitwa i służba drugiemu człowiekowi, realizowana różnie, według charyzmatu danego zgromadzenia. Jednak, jak zauważyła przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, zmienia się świat, zmieniają się ludzie a „okres pandemii i czas trudny dla Kościoła ze względu na ujawniane przypadki pedofilii sprawiły, że ludzie konsekrowani muszą żyć naprawdę przezroczyście, w świadomym ubóstwie i uczciwości, by pokazać światu, że Jezus naprawdę żyje i jest”. – Dzisiejszy człowiek, który i tak jest zraniony z wielu powodów, będzie nie tylko patrzył na nasz habit, ale na serce otwarte, na dobre słowa, a przede wszystkim czyny – podkreśliła s. Dolores.

Temat świadectwa i roli osób konsekrowanych podejmą pallotyn bp Adrian Galbas oraz przedstawicielki zgromadzeń: Małych Sióstr Jezusa, Sióstr Zawierzenia, Sióstr Albertynek. Mowa będzie także o świadectwie osób konsekrowanych w Nowej Ewangelizacji.
Bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego mówić będzie o „czasie dla Boga. Słuchać, by żyć i służyć innym”. Ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawi raport nt. badań o intymności, płciowości, seksualności i wynikających z nich wyzwań dla zgromadzeń.

S. Zok zwróciła uwagę także na konieczność zmiany form działania w niektórych wspólnotach zakonnych, w których zaczyna po prostu brakować młodych sióstr. Zmienia się także proces formacji, coraz więcej jest tzw. późniejszych powołań, po okresie studiów czy pewnego etapu pracy zawodowej kobiet wstępujących do zgromadzeń. Zauważyła też, że np. w czasach jej formacji wielki nacisk kładziono na duchowość, obecnie zwraca się także mocno uwagę na sferę psychologiczną, emocjonalną, trzeba połączyć bardziej „psychologię z teologią”.

– Dzisiaj potrzeba nam głębokiej wiary, a tej wiary już dzisiaj brakuje, i w rodzinach, i w Kościele. Co tu dużo mówić, i nam ludziom Kościoła potrzeba przywrócenia silnej, żywej, prostej wiary – zauważyła przewodnicząca Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

W Polsce mamy ponad 100 zgromadzeń zakonnych tzw. czynnych, w których żyje około 17 tys. sióstr w ponad 2 tys. domach zakonnych we wszystkich diecezjach. Ponadto prawie 2 tys. sióstr pracuje poza granicami Polski.

Mirosława Szymusik/@JasnaGóraNews