Siostry Służebniczki Dębickie ze Skoczowa budują Przestrzeń Opatrzności

Do otwarcia i włączenia się w dzieło budowy Domu Przestrzeni Opatrzności – dla około 50 chłopców z niepełnosprawnością intelektualną – zachęcają Siostry Służebniczki Dębickie w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim. Projekt, wyceniony na kwotę 12 milionów złotych, jest obecnie na etapie opracowania wraz z pozyskiwaniem pozwoleń i uzgodnień co do warunków w zaplanowanej lokalizacji.

Obecnie siostry opiekują się 39 wyjątkowymi chłopcami ze Skoczowa. Przyznają, że każdy z podopiecznych, mimo zmagań ze skutkami związanymi z niepełnosprawnością, jest dla nich „Skarbem nie do końca jeszcze odkrytym”. „Chociaż wymagają wsparcia i towarzyszenia im w podążaniu przez życia szlak, są dla nas darem i zadaniem. Tworzymy z nimi codzienność poprzez obecność przy najdrobniejszych czynnościach życiowych po zachwyt nad umiejętnościami wykraczającymi daleko poza horyzonty osób zdrowych, jak dumnie o sobie myślimy” – deklarują służebniczki i przyznają, że w przedsięwzięciu inspiruje ich postać założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego, który wszystkie sprawy powierzał Bożej Opatrzności. „Stąd nazwa naszego projektu budowy Domu Przestrzeni Opatrzności” – wyjaśniają.

Obecnie chłopcy mieszkają w dwóch budynkach. W zabytkowym z 1910 r., gdzie mieszka 23 podopiecznych, i w wynajmowanym budynku oddalonym o kilkaset metrów od głównego z 16 chłopcami.

„Dom, szczególnie ten zabytkowy, jest całkowicie nie funkcyjny do prowadzenia takiego dzieła. Wiąże się to z licznymi problemami, takimi jak: wysokie pomieszczenia, słabe zaplecze sanitarne, duże odległości pomiędzy pokojami mieszkalnymi, brak pomieszczeń do zabaw, terapii i rehabilitacji, izolatek dla chorych itp. Ponadto, jest dużym obciążeniem dla personelu, który w tak trudnych warunkach lokalowych wykonuje bardzo trudną posługę” – tłumaczą siostry.

Nowy dom dla 48 chłopców – mieszkających już w Skoczowie i dla 9 nowych – będzie znajdować się w sąsiedztwie obecnie istniejącego budynku wpisanego w rejestr zabytków. Pozostaną tam: kaplica, biura, kuchnia, pralnia oraz powstaną pomieszczenia do celów terapii i rehabilitacji, a także gabinety dla specjalistów.

Pierwszy etap projektu i wykonania fundamentów – to koszt 900 tys. złotych.

„Towarzysząc nam w realizacji projektu Przestrzeni Opatrzności czeka na Ciebie wiele wyjątkowych zdarzeń. Poznasz geniusz naszych Chłopców. A co najistotniejsze, zrobimy wszystko, byś angażując się w inicjatywę ze Skoczowa odczuł radość i dotknął piękna, jakie jest ukryte w naszej przestrzeni, którą tworzą chłopcy. Zostań z nami! Bądź z nami i z naszymi Chłopcami w stałym kontakcie, a wierzę w to głęboko, że nasi chłopcy pokolorują Twój świat w tysiące barw i otworzą drzwi i okna, przez które wpadnie do Twojego serca tysiące promieni dobra i miłości” – apelują siostry.

Projekt Przestrzeni Opatrzności jest wyceniony na kwotę 12 milionów złotych. „Te kwoty są możliwe do pozyskania tylko dzięki Bożej Opatrzności i ludzkiej hojności. Stąd wraz z naszymi Chłopcami prosimy wszystkich o pomoc w realizacji tego dzieła. Zapewniamy o naszej modlitwie w intencjach wszystkich Darczyńców. Z nadzieją i wdzięcznością patrzymy w przyszłość” – dodają siostry, zapraszając do udziału w projekcie.

Szczegóły na temat projektu na stronie https://przestrzenopatrznosci.pl/

Za: www.diecezja.bielsko.pl