16-17 Spotkanie Sióstr Historyczek w Warszawie, „Amicus” na Żoliborzu

Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce oraz Komisja Historyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zapraszają na 43. ogólnopolską konferencję historyków zakonnych: „O warsztacie historyka praktycznie ”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 16-17 maja 2014 r. w programie między innymi wizyta w archiwum Instytut Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Program poniżej.

43. OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ HISTORYKÓW ZAKONNYCH

 O WARSZTACIE HISTORYKA PRAKTYCZNIE,

 która odbędzie się w Warszawie

16-17 maja 2014 roku

Program konferencji:

 16 MAJA – PIĄTEK

 845–1100

Kościół i zakony w zbiorach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowe , dr Rafał Leśkiewicz (dyrektor BUiAD Warszawa)

miejsce spotkania: Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25 ( dojazd z Dworca Centralnego tramwajem nr 10, z Centrum tramwajem nr 4, 18, 35 wysiadamy na przystanku „Marszałkowska”)

1300–1600

Zakony żeńskie w zbiorach archiwalnych Archiwum Akt Nowych w Warszawie, dr Tadeusz Krawczak (dyrektor Archiwum Akt Nowych, Warszawa )

miejsce spotkania: Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1 ( na tyłach Hali Banacha)

 17 MAJA – SOBOTA

800 Msza św. kościół Stanisława Kostki, Żoliborz

845–1100

Tradycje kultury europejskiej i ich zagrożenia, prof. Jerzy Kłoczowski (Lublin)

Koncepcje i nurty w pedagogice chrześcijańskiej, prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Kraków)

Urszulanki Unii Rzymskiej w trosce o wycho­wanie dzieci i młodzieży w czasach PRL, s. dr Anna Rogozińska UR, s. Daria Klich UR (Tarnów, Wrocław)

1100 Przerwa

1120–1300

Formy represji i sposoby ograniczania działalności szkolnictwa zakonnego w PRL, s. dr Barbara Gromada (Warszawa)

Przedszkola sióstr służebniczek starowiejskich w latach 1945-1963, s. Marta Komborska (Stara Wieś)

Zamach na katechetów zakonnych w PRL, s. Joanna Wiśniewska (Warszawa)

1300 Podsumowanie i zamknięcie konferencji