18 października Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Z inicjatywy Sieci Bakhita 18 października 2015 w dużych miastach Polski, m.in. Warszawie, Katowicach, Lublinie, Zamościu, Wrocławiu, Przemyślu odbędzie się kampania na rzecz Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi.  Kampania pod hasłem „Połóżmy kres współczesnemu niewolnictwu” zostanie zwieńczona  modlitwą o zaprzestanie handlu ludźmi oraz w intencji wszystkich osób, które padły ofiarą niesprawiedliwości, oszustwa i są w różny sposób wykorzystywane. Plakat

plakat_2015Celem kampanii jest uwrażliwianie społeczeństwa na problem współczesnego niewolnictwa oraz wezwanie do przeciwdziałania temu procederowi. Oprócz wymiaru profilaktycznego, całe wydarzenie jest także wyrazem solidarności i apelem o pomoc dla ofiar handlu ludźmi. Jedną z form solidarności z pokrzywdzonymi jest modlitewne wsparcie. Wolontariusze będą  zachęcać napotkane osoby do modlitwy rozdając bileciki, które jednocześnie spełniają rolę informacyjno-edukacyjną:  jak przeciwdziałać, jak reagować i gdzie szukać pomocy dla osób dotkniętych tym cierpieniem. Kampania przewidziana jest w formie pantomimy ulicznej i rozmowy z przechodniami.

Położenie kresu niewolnictwu zaczyna się od każdego z nas. Papież Franciszek nawołuje  bardzo konkretnie: „Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha(…). Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc…”

Poczujmy się przynagleni…

 Podarujmy trochę swojego czasu dla TYCH, 
którym w życiu tak wiele odebrano.

Bądźmy z NIMI…

WARSZAWA – od godz. 16.00 pantomima na ulicach Starego Miasta. Wyrusza spod Kościoła św. Anny, przez Rynek, w kier. Klasztoru OO. Dominikanów na Freta. O godz. 20.00 Czuwanie modlitewne i  21.00 Eucharystia w Kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

KATOWICE – od godz. 13.30 do 16.00 – flash mob na ulicach Katowic, 20.30 – 21.30 Adoracja i modlitwa w Kościele Ojców Dominikanów pw. Przemienienia Pańskiego. Pantomima uliczna przesuwać się będzie od  Kościoła Ojców Dominikanów,ul. Sokolska 12,  Pl. Wolności,  Rynek i ulicą Staromiejską pod Kościół Mariacki.

ZAMOŚĆ – pantomima na ulicach Starego Miasta od 9.00 do 14.00. O godz. 10.00 Eucharystia, 15.45 Adoracja i 16.15 Różaniec w Kościele św. Katarzyny.

LUBLIN – pantomina uliczna od godz. 15.00. Wyrusza z Placu Zamkowego przez Plac Fary, Krakowskie Przedmieście,  do Kościoła Braci Mniejszych Kapucynów,  gdzie odbędzie się o godz. 17. 45 Adoracja , 18. 30 Różaniec i  19. 00 Eucharystia. .

WROCŁAW – godz. 17.00 – Różaniec oraz prezentacja w Kościele Uniwersyteckim.

PRZEMYŚL – pantomima po wszystkich Mszach świętych w kościele pw. Trójcy Świętej. Animacja liturgii i krótkie słowo o handlu ludźmi podczas wszystkich mszy świętych w tej parafii.

PIASECZNO – pantomima w godz. 11.00 – 14.00 – Plac przy kościele św. Anny, Rynek, Pl. Piłsudskiego i plac przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Jana Pawła II. Krótkie słowo podczas wszystkich Mszy świętych, a o  godz. 17.00 Adoracja w intencji ofiar handlu w kościele św. Anny w Piasecznie.

KRAKÓW – trochę inny program. Kampania odbędzie się 18 listopada, natomiast 18.10. 2015 o  godz. 20.00 będzie adoracja w Kościele św. Wojciecha na Rynku Starego Miasta w intencji miasta Krakowa – o czystość

Tych, którzy nie będą bezpośrednio brać udziału w wydarzeniach, zachęcamy, by podjęli modlitwę w swoich domach. Zamieniajmy naszą bezsilność w siłę modlitwy, pozwólmy, by ta krzywda naszych braci i sióstr poruszała nasze serca, a zaczniemy odnajdywać sposoby jak się zaangażować w tworzenie świata bez przemocy, bez wykorzystania i używania innych dla swoich korzyści.

s. Joanna Lipowska fmm
Przewodnicząca Sieci Bakhita

Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa działa przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.