Sesja formacyjna „Formacja drogą do pasji życia z Chrystusem”

W dniach 5-9 października 2015r. w Laskach k. Warszawy odbyła się sesja formacyjna dla sióstr mistrzyń wszystkich etapów formacji, zorganizowana przez Sekcję Formacji Formatorek wchodzącą w skład Komisji Formacyjnej pracującej przy KWPŻZZ. W sesji wzięło udział 71 sióstr reprezentujących 44 Zgromadzenia zakonne /w tym jedna siostra z Białorusi i jedna obrządku greko-katolickiego/.

Konferencje o. Tadeusza Florka OCD  omawiające zagadnienia: Autorytet formatora. Jak prowadzić rozmowy. Kontakt indywidualny z osobą formatora wprowadziły uczestniczki w temat tegorocznego spotkania: „Formacja drogą do pasji życia z Chrystusem”. W ramach zasadniczego tematu odbyły się w 7 grupach warsztaty „Superwizja”  i „Rozmowy indywidualne’, które poprowadzili: s. Władysława Krasiczyńska CSSJ,  s. Urszula Wołoszczak RSCJ, o. Piotr Włodyga OSB oraz trenerzy ze Stowarzyszenia INTRA p.Jadwiga Juros, p. Monika Sowicka, p.Maria Król-Fijewska i p. Piotr Fijewski. Siostry: Rachel Michalik SSND, Daniela Veselivska AM, Anna Renkiewicz SJK i Stella Kałas OSU z czterech różnych zgromadzeń podzieliły się własnym doświadczeniem pełnionej misji. W ramach ‘Banku pomysłów’, czyli wspólnego tworzenia warsztatu pracy formatora, siostry przedstawiły przywiezione ze sobą materiały (prezentacje, treści wykładów, propozycje na dzień skupienia, metody aktywizujące, itp…) do wykorzystania w pracy formacyjnej. W czasie sesji siostry uczestniczyły także w dniu skupienia Słuchanie, towarzyszenie, uzdrawianie serca – Łk 24, 13-35poprowadzonym w rytmie Lectio Divina przez o. Jacka Kicińskiego CMF. Formację intelektualną przenikała modlitwa liturgiczna i indywidualne trwanie przed Mistrzem, dzielenie się Słowem Bożym i wymiana doświadczeń z posługi formacyjnej. Naszą modlitwą objęłyśmy radości i problemy formacyjne, osoby w okresie formacji oraz trwający w Rzymie Synod Biskupów.