28-30.IX.2009 Spotkanie Sióstr pracujących w Dziełach Charytatywnych

Komisja Dzieł Charytatywnych serdecznie zaprasza na spotkanie siostry pracujące w różnych dziełach charytatywnych oraz wszystkie inne siostry, które byłyby tematem spotkania zainteresowane. Tym razem spotkanie odbędzie się w centrum Warszawy, w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie ul. Żytnia 11.

Dojazd z centrum Warszawy tramwajem lub autobusem w kierunku Woli. Wysiadamy
w Alei Solidarności na drugim przystanku od Placu Bankowego, na przystanku RATUSZ-WOLA przy ul. Żelaznej lub OKOPOWA.

Prosimy o załatwienie sobie zakwaterowania we własnym zakresie, ale mimo to prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu w Sekretariacie Konsulty do dnia 15 września br.


PROGRAM SPOTKANIA SIÓSTR
PRACUJĄCYCH W DZIEŁACH CHARYTATYWNYCH

28-30.IX.2009

w domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza
w Warszawie ul. Żytnia 11

Temat: „OBSZARY PROBLEMOWE WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA· W POLSCE – BIEDA MATERIALNA I MORALNA ZAGROŻENIEM I WEZWANIEM”

28 wrzesień (poniedziałek)

godz.
13.00 – Zapisy uczestniczek sympozjum

14.00-14.30 – Spotkanie organizacyjne i zapoznawcze

14.30-16.30 -· „Bieda w środowisku wielkomiejskim”
Jolanta Chrzanowska, z-ca dyr. ds. pomocy specjalistycz. MOPS-u w Krakowie

16.30 – 17.00 – Przerwa

17.00· – 18.30 – „Przestępczość wśród· młodocianych”
-s. Łukasza Mędrala ze Zgrom. M.B. Miłosierdzia w Krakowie

18.30 – Nieszpory

29 wrzesień ( wtorek)

godz.

8.30 – 10.30 – „Sekty- ich ilość i rodzaje organizacji, sposoby pozys-kiwania członków i obrony,· ich aktywność i rozeznawanie, formy pomocy i· towarzyszenia ofiarom przemocy”
o. Paweł Pobuta, Dominikańskie Centrum Informacji
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach z Wrocławia

10.30 – 11.00 – Przerwa

11.00 – 13.00- „Sekty- c.d”

13.00 MSZA ŚW. – o. Paweł Pubuta,

14.00 – 14.30 – Przerwa

14.30 -16.30 – „Wspólnoty CENACOLO w Polsce – zasady pomocy, po-bytu i funkcjonowania członków, wychodzenie z uzależ-nienia narkotykowego”
ks. Wacław Grądalski z Koszalina

16.30 – 17.00 – Przerwa

17.00 – 17.30 – Nieszpory

17.30 – 19.00 – Świadectwa osób uzależnionych i współuzależnionych

30 wrzesień ( środa )

godz.

8.30 MSZA ŚW. – ks. Wacław Grądalski

9.30 – 11.30 – „Uzależnienia w życiu zakonnym – zagrożenia i formy pomocy”
s. Krystyna Szweda, służebniczka Ducha Świętego

11.30 – 12.00 – Przerwa;

11.00 – 12.30 – Dyskusja i podsumowanie spotkania.