17 października 2009 Sesja dla Sióstr Przedszkolenek

Komisja ds. Przedszkoli organizuje konferencję dla sióstr zainteresowanych tematem

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH.

Sesja odbędzie się 17 października 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym
w Częstochowie, ul. Św. Barbary 41.

PROGRAM SPOTKANIA

8.30 Spotkanie organizacyjne w Auli

9.00 Eucharystia

9.45 Kawa, herbata

10.15 Wykład

12.00 Obiad

13.00 – 16.00 dalszy ciąg spotkania

16.00 Ustalenia, propozycje …

17.00 Zakończenie

 
Osoby prowadzące

Pani Barbara Szeląg – wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie
Pani Barbara Kwapień – doświadczony doradca metodyczny, obecnie dyrektor
Przedszkola nr 12 w Krakowie.

KOSZT – 80 zł

Zgłoszenia prosimy kierować do 13 października do Sekretariatu Konsulty na adres: kwpzzz@zz.opoka.org.pl lub telefonicznie: 022/ 838 78 02.