6 listopada 2010 r. Komisja ds. Przedszkoli organizuje konferencję dla sióstr Przedszkolanek

Temat Spotkania: ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM W OBLICZU ZMIAN.

Zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, ul. Św, Barbary 41. Zgłoszenia prosimy kierować do 28 października na adres e-mailowy: kwpzzz@zakony-zenskie.opoka.org.pl Liczba miejsc ograniczona

Osoby prowadzące

Pani Barbara Szeląg – doradca kadry kierowniczej przedszkoli Urzędu Miasta Krakowa
Pani Monika Zatorska – autorka innowacji pedagogicznej i programów własnych, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli

PROGRAM SPOTKANIA

8.30 Spotkanie organizacyjne w Auli

9.00 Eucharystia

9.45 Kawa, herbata

10.15 Wykład

12.00 Obiad

13.00 – 16.00 dalszy ciąg spotkania

16.30 Zakończenie

W ramach wykładu zostaną poruszone następujące treści

Organizacja edukacji zorientowanej na dziecko

  • Zmiany w prawie oświatowym
  • Wprowadzenie zmian wewnętrznej dokumentacji – statut, regulaminy i procedury
  • Nadzór nad realizacją podstawy programowej wych. Przedszkolnego oraz diagnozowanie rozwoju dziecka
  • Planowanie i sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru
  • Wykorzystywanie wyników nadzoru do planowania pracy przedszkola
  • Przygotowanie przedszkola do kontroli i ewaluacji zewnętrznej

KOSZT – 80 zł