8-10.IV Sesja Formacyjna dla Sióstr Referentek Misyjnych – „Darmo otrzymaliście…”

Komisja Misyjna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zaprasza na Misyjne Spotkanie Formacyjne dla sióstr zakonnych. Zaproszenie kierujemy do wszystkich Sióstr, szczególnie referentek misyjnych wszystkich Zgromadzeń Żeńskich oraz Sióstr zainteresowanych sprawami Misji.

Jako odpowiedź na IV Krajowy Kongres Misyjny, który przeżywaliśmy w 2015 roku, spotkanie to może być też dobrą okazją do pogłębienia tematyki misyjnej dla sióstr juniorystek w ramach swojej formacji zakonnej. Spotkanie odbędzie się w dniach 08-09-10 kwietnia 2016 r. w Niepokalanowie, w Domu Rekolekcyjnym ojców Franciszkanów ul. M. Kolbego 5.  Program poniżej

Temat przewodni: „DARMO  OTRZYMALIŚCIE …”

Szczegółowy program w załączeniu.

Koszt: 230 zł

Zgłoszenia przyjmuje do dnia 31 marca 2016,  wszelkich informacji udziela  s. Irena Karczewska FMM: tel. 81/50 20 801; kom. 516 802 301

e-mail: komisjamisyjna@gmail.com

Z radością czekamy na  Siostry !

Przeżywając wspólnie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia czas przygotowania do obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży pragniemy stawać się bardziej odpowiedzialnymi za Misyjne Dzieło Kościoła.

MISYJNE  SPOTKANIE  FORMACYJNE  DLA  SIÓSTR  ZAKONNYCH
Niepokalanów  08 – 10.04.2016
„ DARMO  OTRZYMALI
ŚCIE …”

PROGRAM  SPOTKANIA

Piątek  – 08.04.2016

15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego – Kaplica św. Maksymiliana

Kawa, herbata …

15.45   Zawiązanie wspólnoty – sala konferencyjna

17.00   Konferencja – „ Chrzest źródłem misyjności”-

ks. Bp Jan Piotrowski, ordynariusz kielecki

– sala konferencyjna

18.00  Msza święta z Nieszporami – ks. Bp Jan Piotrowski, –

– Kaplica św. Maksymiliana

19.15  Kolacja

20.00  Czuwanie misyjne –  Kaplica Św. Maksymiliana

Apel, zakończenie dnia

Sobota – 09.04.2016

7.30   Jutrznia – Kaplica św. Maksymiliana

8.00   Śniadanie

9.00  Konferencja – „Miłosierdzie źródłem zaangażowania misyjnego” – ks. Grzegorz Wita, dyrektor PDM diecezji katowickiej – sala konferencyjna

10.00  Przerwa – kawa, herbata …

10.30  Konferencja – „Praktyczny wymiar animacji misyjnej”-

ks. Grzegorz Wita  – sala konferencyjna

12.00  Msza święta z homilią   – ks. Grzegorz Wita

– Kaplica św. Maksymiliana

13.00  obiad

14.30 Konferencja – „Misje w katechezie”

– p. Aneta Rayzacher-Majewska – sala konferencyjna

15.30  Przerwa  – kawa , herbata…

16.00  Praca w grupach warsztatowych

17.00 Podsumowanie z grup

18.00  Nieszpory – Kaplica w Domu Rekolekcyjnym

18.30  Kolacja

19.30  Różaniec Misyjny – Kaplica św. Maksymiliana

20.00  Chwalimy Pana… – sala konferencyjna

21.00  Apel, zakończenie dnia

Niedziela 10.04.2016

7.15 Msza święta z jutrznią – Ks. Zbigniew Sobolewski- dyrektor Dzieła Pomocy  „Ad gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

– Kaplica św. Maksymiliana

8.30  śniadanie

9.30  Konferencja „Polscy misjonarze w służbie miłosierdzia „

Ks. Zbigniew Sobolewski

10.30   przerwa

10.50  Animacja misyjna w Polsce – aktualności

– ks. Zbigniew Sobolewski – sala konferencyjna

11.30  Z  życia Kościoła w Polsce – aktualności

– ks. Paweł Rytel – Andrianik , rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

– sala konferencyjna

12.20  Anioł Pański, rozesłanie

12.30   obiad