Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie

Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie – marzec 2022 r.

Żeńskie Zgromadzenia Zakonne pomagają ofiarom wojny zarówno na terenie Polski jak i na Ukrainie. W 808 placówkach w Polsce i 91 na Ukrainie siostry nieustannie udzielają pomocy doraźnej duchowej, psychologicznej, medycznej i materialnej; 469 domów w Polsce i 74 placówkach na Ukrainie zorganizowano miejsca noclegowe. Na Ukrainie przebywa ponad 316 sióstr z polskich zgromadzeń zakonnych.

W 808 placówkach w Polsce i 91 na Ukrainie, również miejscach publicznych takich jak dworce czy punkty recepcyjne, siostry zakonne od początku wybuchu wojny na Ukrainie zaangażowane są w przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków, kanapek, żywności, środków czystości, odzieży i koców. Zajmują się pomocą w transporcie osób z miejsc objętych działaniami wojennymi, pośredniczą w poszukiwaniu pracy w Polsce, tworzą dodatkowe miejsca pracy w prowadzonych przez siebie ośrodkach, koordynują pomoc uchodźcom w sztabach pomocowych, służą jako tłumaczki języka ukraińskiego, a także same organizują zajęcia dla dzieci i matek przybyłych z Ukrainy, pomagają dzieciom z Ukrainy w dostaniu się do polskich szkół. Zgromadzenia zakonne szacują, że od początku wojny każde z niemal 150 działających w Polsce i na Ukrainie, udzieliło pomocy od kilkuset do nawet 18 000 osobom.

Blisko 470 domów w Polsce i 74 na Ukrainie zorganizowano dodatkowe miejsca noclegowe. W prowadzonych przez siostry placówkach mogą znaleźć schronienie osoby starsze, niepełnosprawne oraz sieroty i matki z dziećmi. Dotychczas schronienie otrzymało 2824 dzieci, 2299 rodzin i około 2860 osób dorosłych. W 64 placówkach przygotowano 602 miejsca dla sierot, w 420 placówkach czeka niemal 3000 miejsc dla matek z dziećmi. Ze względu na ekstremalnie trudną sytuację nie jest możliwe policzenie niesionej pomocy, bo większość zgromadzeń nie jest w stanie podać dokładnych danych.

W Polsce wspólnoty zakonne stale prowadzą zbiórki produktów żywnościowych i higienicznych, które wysyłane są na Ukrainę, wydawane uchodźcom lub przekazywane do prowadzonych przez zgromadzenia domów, w których udzielana jest pomoc uchodźcom. Zgromadzenia przekazują również własne środki finansowe oraz środki prowadzonych przez siebie fundacji na rzecz poszkodowanych.