Doroczna Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

Doroczna Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego trwa we wtorek, 21 sierpnia, na Jasnej Górze. Tradycyjnie do sanktuarium przybyli przedstawiciele szkół z całej Polski.

Spotkanie przebiega pod hasłem: „Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości Narodu” (św. Jan Paweł II, Łowicz 1999).

„Jesteśmy ciągle na etapie toczenia się reformy oświaty – wyjaśnia s. Maksymiliana  z Zarządu Rady Szkół Katolickich w Polsce – Reformy generalnie są bardzo kłopotliwe, burzą pewien porządek. Jesteśmy w połowie tej reformy, bo za rok nas czeka jeszcze reforma liceów i techników. Mamy pogląd na to co pozostało zrobione i co nas czeka i uważamy, że najważniejszą sprawą dla szkół katolickich jest obrona, tu i teraz w Polsce, tożsamości, charakteru szkoły katolickiej w nauczycielach, w dyrektorach, dlatego tematyka tej konferencji, chociaż nie jest to wprost napisane w programie, ale to jest kierunek na katechezę, na duszpasterstwo dzieci i młodzieży, na współpracę z rodzicami. (…) Będziemy mówić także o takim trudnym zadaniu dla szkół, mianowicie od 1 września wchodzi obowiązkowe ocenianie nauczycieli według określonych kryteriów i wskaźników”.

„Chcemy uczyć naszych uczniów dobrze matematyki – dodaje s. Maksymiliana – Dzisiaj rozpoczynamy informacyjny program dla dyrektorów dobrego uczenia matematyki w klasach początkowych 1-3. Chcemy wesprzeć tę trudną dziedzinę edukacji, która w Polsce kuleje, ponieważ matematyka nie jest potrzebna tylko do liczenia pieniędzy, ale uczy krytycznego myślenia”.

Mszy św. odprawionej w bazylice przewodniczył i homilię wygłosił bp Roman Pindel, biskup diec. bielsko-żywieckiej. W homilii biskup postawił pytanie: „Jak uczynić to, żeby ci, którzy są słuchaczami jednej Ewangelii, jednej katechezy, a wychodzą z tak bardzo różnych środowisk, z tak bardzo różnych rodzin, mogli być zgodnymi słuchaczami i odbiorcami zbawienia, pogłębienia wiary, odnalezienia swojego miejsca w Kościele. Cały czas pojawia się to pytanie, w jaki sposób. Tak, jak biskup ma być zwornikiem, integratorem jedności Kościoła miejscowego, tak katecheta powinien pozwolić swoim uczniom, nieraz bardzo zantagonizowanym, odnaleźć się w jednym Kościele (…) Módlmy się o właściwie zrozumienie tej sytuacji, w której przychodzi nam kształtować, uczyć tych, którzy są nam powierzonymi uczniami”.

Program Konferencji:
godz. 10.00 – Rozpoczęcie konferencji modlitwą. Przywitanie uczestników – ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK: Wyjaśnienie dotyczące programu konferencji i materiałów; Informacja o Konkursie Ogólnopolskim: „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej”.

godz. 10.25 – Zagadnienia prawne, w tym dotyczące organizacji szkół podstawowych, zespołów szkół, dotowania, zatrudniania, oceny pracy nauczycieli i dyrektorów oraz inne.

godz. 11.10 – Jak szkoła może pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci do wiary (także w wychowaniu w ogóle), Piotr Giertych, katecheta w szkołach Sternika, pomysłodawca projektów ewangelizacyjnych i wychowawczych

godz. 12.10 – Konferencja formacyjna, ks. bp Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki

godz. 13.00 – Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej

godz. 14.15 – O wspieraniu kształcenia matematycznego w szkołach podstawowych; Projekt Rady Szkół Katolickich dla szkół, przedstawiają: prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i dr Jan Amos Jelinek
– Komunikaty
– Koronka do Miłosierdzia Bożego
Za Jasna Góra