Dziękczynna modlitwa Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

W dniu 7 lipca 2017 roku Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, założone przez Błogosławioną Bolesławę (1862 – 1946), dla wspomagania dzieła jedności chrześcijan, świętowało pięćdziesiątą rocznicę otrzymania od Stolicy Apostolskiej Dekretu Pochwalnego, tym samym podniesienia zgromadzenia do rzędu instytutów na prawie papieskim.

Starania o udzielenie tego ważnego dla zgromadzenia aktu prawnego, rozpoczęła sama jego Założycielka w 1925 roku. I jeszcze za jej życia, w Kongregacji do Spraw Zakonów podjęto wiele ważnych decyzji, bardzo bliskich wydaniu tego upragnionego i doniosłego dokumentu. Niemniej jednak trudne wydarzenia zaistniałe w zgromadzeniu, przede wszystkim zaś dezorganizacja wojenna oraz reorganizacja wszystkich dziedzin życia zgromadzenia w warunkach powojennych, spowodowały to, że starania o dekret pochwalny wznowiono dopiero w dobie Soboru Watykańskiego II. Zostały one pomyślnie uwieńczone 7 lipca 1967 roku.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny swoje jubileuszowe dziękczynienie celebrowało w dziewięciu ostatnich miesiącach przez uważne przeżywanie tzw. Jubileuszowych stacji dziękczynienia, które wyznaczyła zgromadzeniu jego przełożona generalna m. Weronika Mackiewicz. Pierwszą stacją była Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada 2016 roku). Tę bowiem Uroczystość po jej ustanowieniu w 1925 roku na ostatnią niedzielę października, Siostry Misjonarki związały z faktyczną datą powstania zgromadzenia w ostatnią niedzielę miesiąca października 1905 roku. W każdym kolejnym miesiącu jubileuszową stację dziękczynienia obchodzono w dniu najbogatszym w duchową rzeczywistość wyrażającą tożsamość zgromadzenia. W grudniu była to patronalna Uroczystość Świętej Rodziny z Nazaretu; w styczniu – wspomnienie liturgiczne Błogosławionej Bolesławy – założycielki Zgromadzenia; w lutym – wtorek przed Środą Popielcową – dzień ekspijacyjny wyznaczony przez własne ustawodawstwo i utrwalony tradycją zgromadzenia; w marcu – Uroczystość Świętego Józefa Opiekuna Świętej Rodziny; w kwietniu – Wielki Czwartek – dzień Wieczernikowej modlitwy Pana Jezusa o jedność wszystkich Jego wyznawców; w maju – setna rocznica objawień fatimskich (w tajemnice fatimskie bardzo mocno wpisane jest posłannictwo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, którego zadaniem jest szczególna odpowiedzialność za zbawienie ludów wschodu, zwłaszcza Rosji); w czerwcu – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa zakorzeniona jest bowiem duchowość zgromadzenia.

Kulminacyjną stację jubileuszowego dziękczynienia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przeżywało w dniach 6 i 7 lipca. Szczególnym wyrazem tego dziękczynienia było jasnogórskie czuwanie, inspirowane Słowem: Wielkie rzeczy uczynił nam Bóg Wszechmogący. W czuwaniu wzięły udział siostry przybyłe z wszystkich 24 domów zakonnych w Polsce. Były też siostry z Litwy, Białorusi, Kenii, Zambii i Stanów Zjednoczonych.

Wymownym znakiem czasu było to, że razem z siostrami na czuwanie modlitewne przybyła podwójna (w stosunku do ilości sióstr) liczba osób świeckich. Byli to głównie członkowie wspólnoty modlitewnej pod nazwą „Rodzina Misyjna Błogosławionej Bolesławy”. W czuwaniu uczestniczyło również wiele osób zatrudnionych w dziełach prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz osoby zaprzyjaźnione z siostrami. Łącznie w jubileuszowym czuwaniu modlitewnym uczestniczyło około 300 osób. Najważniejszym wydarzeniem była Msza Święta sprawowana o północy przez Ojca Biskupa Łukasza Buzuna oraz Ks. Jacka Tomkiela – proboszcza parafii pw. Błogosławionej Bolesławy w Białymstoku i Ks. Władysława Moczarskiego – proboszcza rodzinnej parafii Błogosławionej Bolesławy pw. Świętego Ducha w Łowiczu. Biskup Łukasz przewodniczył również modlitwie Apelu Jasnogórskiego, podczas której zaprezentował Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i czuwanie.

Z całonocnego czuwania modlitewnego wręcz promieniował odnowiony zachwyt Bożym planem względem Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny i jego jednoczącego posłannictwa oraz radosna wdzięczność wszystkich uczestników za uhonorowanie zgromadzenia przez najwyższy autorytet kościelny.

Siostry Misjonarki Świętej Rodziny