List Przewodniczącej KWPŻZZ – na zbliżający się Adwent

Przed nami początek nowego roku liturgicznego i czas Adwentu – czas oczekiwania i radości bo przychodzi światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka (J 1,9).

Świat, w którym żyjemy, niesie nam wiele trudnych i bolesnych wydarzeń w Kościele, związanych z konkretnymi ludźmi Kościoła. Nosimy w sercu ból, cierpienie, ale niech to nas prowadzi do jeszcze pełniejszego związania z Jezusem i Jego Ewangelią.

Kochane Siostry, niech ten czas Adwentu będzie dla nas szczególnym wezwaniem do nawrócenia, uczciwego życia, do ślubowanego ubóstwa i do nieustannej modlitwy. Jesteśmy świadome, że na pewno jest to czas oczyszczenia naszego Kościoła, za który każda z nas jest odpowiedzialna przed Bogiem i ludźmi.

Pełny tekst:

thumbnail of Adwent-2020-2