Siostry Pasterzanki realizują charyzmat w trudnym świecie

Jubileusz 125. lat istnienia uczciły na Jasnej Górze w sobotę, 21 listopada, siostry ze Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza.

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza – siostry pasterzanki to zgromadzenie bezhabitowe, założone przez bł. Honorata Koźmińskiego. Na wzór swego patrona Dobrego Pasterza troszczą się o zabłąkane owce, czyli o zbawienie i życie osób moralnie zaniedbanych, a zwłaszcza wśród młodzieży wykolejonej i zagrożonej zepsuciem. Intencją założyciela było roztoczenie szczególnej opieki nad dziewczętami, a zwłaszcza tymi, które uwikłały się w nałogi i grzechy przeciw VI i IX przykazaniu Bożemu. Pasterzanki realizują charyzmat w różnych obszarach pracy apostolskiej, prowadząc placówki szkolno-opiekuńczo-wychowawcze, współpracują z rodzinami, wspierają je w wychowaniu współczesnego młodego człowieka zapobiegając w ten sposób powstawaniu zjawisk patologicznych ( informacje ze strony internetowej www.pasterzanki.pl).

Mszy św. jubileuszowej, z udziałem przełożonej generalnej zgromadzenia s. Barbary Pietrzak, przewodniczył o godz. 12.30 w Kaplicy Matki Bożej, o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

„Dziękujemy dziś za tych wszystkich, którzy stawali u początków tego zgromadzenia, za wszystkie siostry, które w ciągu tych ponad stu lat włączały się aktywnie w kształtowanie charyzmatu tego instytutu, nie tylko go przejęły, ale poprzez swoją modlitwę, poprzez gorliwą posługę, ten charyzmat uaktualniają, wprowadzają go w rzeczywistość współczesnego Kościoła” – mówił na wstępie Mszy św. o. Arnold Chrapkowski.

„Drogie siostry, służycie żyjąc franciszkańskim duchem ubóstwa i radości, duchem dobroci i zrozumienia, duchem poszukiwania tych, którzy są pogardzani przez ludzi, ale są wybrani przez Boga – zwracał się w homilii do pasterzanek, o. Arnold Chrapkowski – To wasz charyzmat, wasza misja potwierdzona przez Kościół. To posłannictwo nadal jest żywe, tak jak przed laty, u początków zgromadzenia, choć zmieniły się realia życia. Ten franciszkański chryzmat prostoty i służby człowiekowi we współczesnym świecie jest bardzo potrzebny. Każdy z nas, na swój sposób, jest biedny, chory, potrzebujący fizycznej, a przede wszystkim duchowej pomocy. Stąd też tak ważna i cenna jest wasza posługa”.

„Ten dzisiejszy dzień, dzisiejszy jubileusz, inaczej zaplanowany, jest dla zgromadzenia czasem głębokiej refleksji. Na pewno zadaniem, przed jakim staje każda zakonna wspólnota, to szukanie nowych sposobów uobecniania, realizacji we współczesnym świecie charyzmatu wspólnoty, jest on przecież ważny, potrzebny i aktualny, on się nie skończył, trzeba go strzec i rozwijać. Niech więc Maryja z Jasnej Góry, Matka Dobrego Pasterza wskazująca na swój największy skarb, na Jezusa, również i wam dopomaga w trwaniu przy skarbie waszego życia, a o resztę Bóg się zatroszczy” – zapewniał siostry generał paulinów.

Z okazji jubileuszu słowa wdzięczności do sióstr pasterzanek skierował papież Franciszek. List Sekretariatu Stanu skierowany na ręce przełożonej generalnej s. Barbary Pietrzak, odczytał o. Arnold Chrapkowski. „Ojciec Święty wyraża swoje uznanie dla sióstr waszej rodziny zakonnej, które modlitwą, cierpieniem i posługa apostolska, przede wszystkim na rzecz dziewcząt i kobiet zagubionych moralnie, pełnioną w Polsce i poza jej granicami, świadczą wobec świata o miłosiernej miłości Jezusa Dobrego Pasterza” – napisał w liście papież Franciszek. Ojciec Święty udzielił przełożonej generalnej i całemu zgromadzeniu apostolskiego błogosławieństwa.

Jubileuszową Eucharystię zakończył Akt Zawierzenia Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza, odczytany przez s. Barbarę Pietrzak, przełożoną generalną zgromadzenia.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / sm

Za: www.jasnagora.com