Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. Papież Franciszek skierował list na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Papież ogłasza w nim, że w październiku 2019 roku będzie miał miejsce Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu Apostolskiego Maximum illud. Dokument ten pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

Ojciec Święty przypomniał znaczenie jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu. Podkreślił szczególnie wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne ogłosił swój dokument.

Ogłaszając planowany na październik 2019 roku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości missio ad gentes by podjąć  z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Wysyłam linki w których znajdują się materiały do wykorzystania przez zgromadzenia zakonne. Zapraszamy do skorzystania z propozycji przygotowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne.  linki:

https://drive.google.com/drive/folders/1TodL43pQUKtCjEDuoTKmOR2AKBpviu2S?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1lcXWwjbJS0x6N6nMJT0adK5Nzbx1wqMs?usp=sharing