Zmarła M. Magdalena Karolczak, była Przełożona Generalna Misjonarek Chrystusa Króla

W Poniedziałek Wielkanocny, 18 kwietnia zmarła w Ostrowie Wlkp. w wieku 91 lat śp. s. Magdalena Karolczak MChR, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek w latach 1975 – 1984.

Siostra Magdalena urodziła się 28 października 1930 roku w Kurowie, w województwie poznańskim. Pochodziła z rodziny wielodzietnej, była 12. dzieckiem rodziców. Jej naukę w szkole podstawowej przerwała wojna. Świadectwo ukończenia 7 klasy Magdalena uzyskała w 1946 roku i w tym samym roku podjęła naukę w Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Kościanie. Po jej zakończeniu w 1949 roku rozpoczęła dwuletnią Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Poznaniu. Od uzyskania dyplomu w 1951 roku do 1960 roku pracowała w szpitalach. Opinie jej zwierzchników mówiły, że „dała się poznać jako sumienny i dokładny pracownik. Odznaczała się spokojem i uprzejmością”.

Do Zgromadzenia zgłosiła się i została przyjęta w 1960 roku. W święto Niepokalanej 8 grudnia 1961 roku złożyła pierwsze śluby, a 15 sierpnia 1968 roku – śluby wieczyste. Przed wyborem na Przełożoną Zgromadzenia s. Magdalena pracowała w Płotach, Szczecinie i Władysławowie, gdzie pełniła m. in. funkcje zakrystianki, katechetki, odwiedzającej chorych. Cieszyła się dobrą opinią przełożonych, o czym świadczy powierzenie jej funkcji w zarządzie. Była sekretarką, mistrzynią nowicjatu i junioratu oraz wikarią. W roku 1975 została wybrana na Przełożoną Generalną Zgromadzenia. Urząd ten sprawowała przez 9 lat. Od roku 1984 do 1990 pełniła funkcję sekretarki generalnej. Przez ostatnie 30 lat mieszkała w Ostrowie Wielkopolskim.
Śp. Siostra Magdalena odeszła do Pana nagle w kościele w czasie Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny.

Pogrzeb śp. Siostry Magdaleny będzie w dwóch etapach.
W czwartek 21 kwietnia w Ostrowie Wlkp., a następnie w sobotę 23 kwietnia w Poznaniu Morasku.
Prosimy o modlitwę za naszą śp. s. Magdalenę, by Zmartwychwstały Pan szybko przyjął ją do Swego Królestwa. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla