Przewodnicząca UISG o doświadczeniu synodalnym w życiu zakonnym

Wkład zakonów żeńskich w proces synodalny będzie głównym tematem XXII Zgromadzenia Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych zgromadzeń żeńskich, które odbędzie się w przyszłym tygodniu w Rzymie Tekst /za: Vatican News/