List Przewodniczącej KWPŻZZ m. Maksymilli Pliszki do Zgromadzeń Zakonnych o modlitwę

Drogie i Kochane Matki wraz z Siostrami

Zapewne w najbliższa niedzielę, 22 marca 2020 r., odpowiemy na apel, jaki Przewodnicząca Unii Przełożonych Generalnych m. Jolanta Kafka skierowała do nas i uczynimy ten dzień w naszych wspólnotach czasem szczególnej modlitwy i solidarności ze wszystkimi ludźmi na świecie, bezpośrednio dotkniętymi epidemią koronawirusa.

Pragnę jeszcze zachęcić, byśmy siostrzaną modlitwą otoczyły także personel medyczny i wszystkie służby, które są na pierwszej linii frontu w walce z wirusem, a równocześnie są najbardziej obciążone i narażone na niebezpieczeństwo zarażenia. Duchowa bliskość i modlitwa niech będzie wyrazem naszej ludzkiej solidarności i wyprasza Bożą mądrość i moc na przeżywanie tego bardzo trudnego dla nas wszystkich doświadczenia.

Drogie Siostry, Wielki Post jest czasem refleksji nad zbawczą miłością Boga, ale i nad naszą szczególną misją głoszenia zbawienia w Chrystusie wszystkim, do których jesteśmy posłane. W obecnym czasie to wezwanie nabiera szczególnego znaczenia. Bądźmy więc prorokami pokoju i nadziei, również wobec siebie wzajemnie.

Przy okazji chcę zaproponować, abyśmy biorąc pod uwagę istniejącą sytuację, zrezygnowały z przesyłania sobie tradycyjnych życzeń świątecznych, chyba że pocztą e-mail. Tak zaoszczędzone pieniądze możemy przeznaczyć na potrzeby różnych służb w Polsce, zaangażowanych w zwalczanie epidemii lub konkretnych osób, dotkniętych jej skutkami.

Zawierzając losy Kościoła i świata Chrystusowi, który jest Panem wszystkiego, również tego co się wydarzy, łączę się z wszystkimi Wspólnotami życia konsekrowanego. Maryi Królowej Polski oddaję wszystkie Siostry i modlę się, abyśmy pozwoliły się prowadzić Duchowi Świętemu po tak niezwykłej w obecnym roku wielkopostnej drodze, odkrywając w aktualnych wydarzeniach obecność cierpiącego Chrystusa.

Złączona w duchowej więzi i modlitwie

/-/ m. Maksymilla Pliszka

przewodnicząca KWPŻZZ

Warszawa, 21.03.2020