Nowa Przełożona generalna Sióstr Józefitek

 

W Zgromadzeniu Sióstr Świętego Józefa od 5 stycznia br. trwa XXI Kapituła Generalna pod hasłem „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14).
Podczas jej trwania, dnia 8 stycznia dokonano wyboru nowej Przełożonej generalnej i Zarządu Zgromadzenia:

    1. M. Wanda Matysik                  – przełożona generalna
    2. M. Maria Mateusza Ciszewska     – wikaria generalna
    3. M. Oktawia Górka                      – radna generalna
    4. M. Zachariasza Kalinowska         – radna generalna
    5. M. Joannes Mazurkiewicz            – radna generalna

Siostry te będą odpowiedzialne za zarządzanie zgromadzeniem przez następne sześć lat oraz za wdrażanie postanowień Kapituły. Niech Bóg im błogosławi, a Święty Józef prowadzi ku przyszłości.

Przełożona Generalna s. M. Wanda Matysik urodziła się w 26 września 1968 r. w Krzeszowicach. Do Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa wstąpiła w 1988 r., gdzie po ukończeniu studiów teologicznych pełniła posługę m.in. jako katechetka. W 1998 r. wyjechała do Afryki na misje. Tam służyła z wielkim oddaniem, podejmując posługę jako formatorka na początkowych etapach formacyjnych oraz jako Przełożona Delegatury Afrykańskiej. W 2016 r. została wybrana na Wikarię generalną Zgromadzenia.