Odeszła do Pana – Siostra Teresa Dziarska FSK

Siostry… przez całe życie oddają cześć Bogu, aby Go kochać i wielbić kiedyś w niewypowiedzianym szczęściu.

Czcigodna Sługa Boża Matka Elżbieta Róża Czacka

Dnia 26 czerwca 2019 roku,  odeszła do Pana nasza śp. Siostra Terezja od  Najświętszego Serca Pana Jezusa

Teresa Dziarska franciszkanka służebnica krzyża w 91. roku życia, 56. roku powołania, 54. roku profesji zakonnej

Osoba zakochana w Bogu, oddana Kościołowi poprzez służbę niewidomym na ciele i na duszy; wychowawczyni niewidomych i młodych pokoleń sióstr, wieloletnia radna generalna, a w latach 1989-1995 przełożona generalna; członkini Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych; propagatorka działań na rzecz jedności chrześcijan i apostołka ludzi poszukujących Boga…

Siostra Terezja – Teresa Dziarska urodziła się 10 marca 1928 roku w Nowogrodzie na Ziemi Łomżyńskiej. W czasie II wolny światowej wraz z mamą i dwie młodszymi siostrami wywieziona na wschód, spędziła pięć lat w Kazachstanie. Po powrocie do kraju w 1946 roku i podreperowaniu nadszarpniętego trudami wojny zdrowia, podjęła przerwaną przed wojną edukację: ukończyła w Łomży szkołę podstawową i czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące, po czym kontynuowała naukę w Warszawie w liceum handlowym. Po maturze rozpoczęła studia z teologii na Uniwersytecie Warszawskim, a po zamknięciu przez władze komunistyczne Wydziału Teologicznego, przeniosła się (na 2 lata) na Akademię Teologii Katolickiej. Po przerwie, kiedy to podjęła pracę, od 1958 roku kontynuowała studia na KUL-u, gdzie uzyskała magisterium z teologii w 1963 roku.

Do zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wstąpiła w 1963 roku. Pierwszą profesję złożyła 15 sierpnia 1965 roku, a śluby wieczyste w 1971 roku.

Uczestniczyła aktywnie w tworzącym się ruchu ekumenicznym w Kościele katolickim, włączała się w ekumeniczne rekolekcje dla młodzieży w Domu rekolekcyjnym w Laskach. Była wychowawczynią w internacie niewidomych dziewcząt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych w Laskach oraz działała na niwie apostolstwa powołań. Przez dwie kadencje pełniła posługę przełożonej wspólnot domowych (1972-1975; 1986–1989). Natomiast w latach 1975-1983 została mistrzynią nowicjatu. VI Kapituła Generalna Zgromadzenia w 1989 roku wybrała s. Terezję na Przełożona Generalną. Posługę tę pełniła przez sześć lat, mn.in. kierując posługę zgromadzenia na Wschód i finalizując otwarcie pierwszych wspólnot na Ukrainie. Po zakończeniu kadencji przełożonej generalnej sama udała się do jednej z tych wspólnot, gdzie zajmowała się formacją kandydatek i organizowaniem, a następnie prowadzeniem Biblioteki Wiedzy Chrześcijańskiej. Biblioteka ta poprzez wartościowe książki miała za główny cel pomagać ludziom odnajdywać drogę do Boga. Wielkim pragnieniem s. Terezji było apostolstwo i dawanie duchowego pokarmu ludziom, żyjącym w kraju przez lata ateizowanym programowo. Do końca swego życia modliła się gorąco o „nawrócenie Rosji”.

Do Polski Siostra Terezja wróciła pod koniec 2008 roku. Swoja modlitwą i cierpieniem wspierała nadal działalność całego Kościoła i jego małej cząstki – Dzieła Niewidomych Matki Elżbiety Czackiej i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Po długiej chorobie i cierpieniu fizycznym, otoczona modlitwą, odeszła na spotkanie Umiłowanego nade wszystko Pana pod wieczór 26 czerwca 2019 roku.

Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach w sobotę, 29 czerwca 2019, o godz. 10.00. Po Mszy świętej – pogrzeb na miejscowym cmentarzu.

Panie, przyjmij ją do swojej Światłości.