Papież o współczesnym niewolnictwie: to zbrodnia przeciw ludzkości

Potężne grupy interesów i sieci kryminalne korzystają z naszej bierności względem nowych form niewolnictwa – ostrzegł Papież spotykając się z uczestnikami konferencji międzynarodowej sieci zgromadzeń zakonnych zaangażowanych w walkę z handlem ludźmi. Ze względu na swój ponadnarodowy charakter i silne zakorzenienie w terenie ich działalność przynosi bardzo dobre rezultaty zarówno w walce z niewolnictwem, jak i w reintegracji społecznej ofiar tego procederu.

Rozpoczynając obrady uczestnicy spotkania złożyli wizytę w Watykanie. Zwracając się do nich Franciszek wskazał na szczególny kontekst Jubileuszu Miłosierdzia. „W tym czasie łaski – zauważył – wszyscy mamy głębiej wniknąć w tajemnicę Bożego miłosierdzia i jak Dobry Samarytanin, nałożyć balsam miłosierdzia na tak wiele ran, które są obecne w naszym świecie”.

„Jedną z najboleśniejszych i wciąż otwartych ran jest handel ludźmi, współczesna forma niewolnictwa, która narusza nadaną przez Boga godność tak wielu naszych braci i sióstr. Jest to prawdziwa zbrodnia przeciw ludzkości. Choć wiele już zostało uczynione dla poznania szkodliwości i skali tego zjawiska, wiele nadal pozostaje do zrobienia, by bardziej uwrażliwić opinię społeczną i by ustanowić lepszą koordynację wysiłków podejmowanych przez rządy, władzę sądowniczą, prawodawców i pracowników społecznych. Jak sami dobrze wiecie, jednym z wyzwań tej pracy na polu uwrażliwiania, wychowania i koordynacji jest pewna obojętność czy wręcz zmowa, dość powszechna tendencja do odwracania się plecami, podczas gdy potężne interesy i sieci kryminalne oddają się swej działalności” – powiedział Ojciec Święty.

Papież zauważył, że w takiej sytuacji tym ważniejsza jest działalność osób konsekrowanych, zwłaszcza zakonnic, na rzecz podnoszenwspółia świadomości społecznej odnośnie do tej plagi, której ofiarą padają przede wszystkim kobiety i dzieci.

„W sposób szczególny dziękuję wam za wierne świadectwo Ewangelii miłosierdzia, czego dowodem jest wasze zaangażowanie na rzecz wyzwolenia i uzdrowienia ofiar. Wasza działalność na tym polu przypomina nam o ogromnych i często nie zdobywających rozgłosu staraniach, które są podejmowane od lat przez zgromadzenia zakonne, zwłaszcza żeńskie, w opiece nad tymi, których godność została zraniona, bądź są napiętnowani swymi doświadczeniami (por. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2015, 5). Myślę tu zwłaszcza o szczególnym wkładzie kobiet, które towarzyszą innym kobietom i dzieciom w ich głębokim i osobistym procesie uzdrowienia i reintegracji. Drodzy przyjaciele, wierzę, że dzieląc się w tych dniach swymi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami przyczynicie się do dawania bardziej skutecznego świadectwa Ewangelii na jednej z wielkich «peryferii» naszego współczesnego społeczeństwa” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

Za Radio Watykańskie