Program formacyjny na rok 2020/2021 – „Eucharystia tajemnicą celebrowaną”

Wprowadzenie. Niniejsza propozycja nawiązuje, jak co roku, do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Wraz z I Niedzielą Adwentu rozpocznie się drugi rok trzyletniego cyklu (2019 – 2022), realizowanego pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Program formacyjny na rok 2020/2021

Program na pierwszy rok (2019/2020) „Wielka tajemnica wiary”, był zaproszeniem do bardziej świadomego udziału w  tajemnicy Eucharystii – wielkiej tajemnicy naszej wiary. Rok drugi, w myśl hasła „Eucharystia tajemnicą celebrowaną”, kładzie akcent na głębię i piękno celebracji, ars celebrandi, będącą zawsze manifestacją wiary i szacunku dla tej wielkiej tajemnicy.

W niniejszym programie proponujemy podjęcie tematu roku w aspekcie maryjnym, dlatego dodany został podtytuł: „W szkole Maryi, Niewiasty Eucharystii”.

Motywują nas do takiego wyboru dwaj wielcy Polacy: św. Jan Paweł II, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy oraz Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, na którego beatyfikację oczekujemy. Obydwaj w sposób wyjątkowy związali swoje życie z Jezusem przez Maryję.

Propozycja połączenia poszczególnych części celebracji Eucharystii z osobą Maryi wynika z Jej stałej i wiernej obecności w życiu Kościoła. Przyglądamy się Jej duchowej drodze, zgłębiamy Jej serce, aby zaczerpnąć ożywczego ducha, którym była prowadzona przez całe życie z Jezusem od Nazaretu do Wieczernika. Kościół w każdej Modlitwie Eucharystycznej wzywa orędownictwa Maryi Dziewicy i Matki Naszego Pana. Można tę dyskretną Jej obecność odkrywać i czerpać z Jej duchowości, postawy nie tylko w Modlitwach wstawienniczych po anamnezie, lecz także w całej celebracji – od wejścia do rozesłania.

Program ułożony został według klucza następujących po sobie części Eucharystii. Na każdy miesiąc przywołana jest obecność Maryi w tajemnicach Jej życia, co zaznaczono zarówno w temacie miesiąca jak i w załączonych  tekstach biblijnych.

Jako drugie źródło inspiracji podany jest fragment z dokumentów Magisterium Kościoła.

Trzeci tekst w każdym miesiącu, pochodzący z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, jest zaproszeniem do ponownego odkrycia głębi i piękna celebracji eucharystycznej.

Podstawową inspirację dla wyboru tematów na poszczególne miesiące stanowił Zeszyt Maryjny Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2020/2021.