Przełożeni w drodze ku solidarności światowej – spotkanie Rady Poszerzonej Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych (UISG)

Matka Letycja Niemczura, delegatka polskich przełożonych generalnych należących do UISG uczestniczy w spotkaniu odbywającym się w Nemi (pod Rzymem). Temat spotkania: Przełożeni w drodze ku solidarności światowej. Oto refleksje Matki Leticji.

Osobiście słyszę wołanie o nową jakość życia konsekrowanego dla Boga i bliźnich, o twórczą wyobraźnię miłowania. Na nowo przekonuję się, że solidarność z całym światem zaczyna się w moim sercu, w mojej  wspólnocie, Zgromadzeniu, w przestrzeni mojego posługiwania.

W Sesji uczestniczą, poza zarządem UISG  przedstawicielki 39 Konstelacji, skupiających delegatki przełożonych generalnych w różnych częściach świata, tworzących sieć komunii i jedności; poszukujących punktów wspólnych i ważnych dla funkcjonowania UISG,w perspektywie obchodów 50 lecia istnienia Unii, które przypada na listopad 2015 roku

Nasze spotkanie to codzienne wołanie o Ducha Świętego ; o dar jedności  w wielkiej różnorodności  kultur, narodów, zwyczajów, które są reprezentowane przez Siostry przybyłe z różnych części  świata. To wspaniała okazja komunii miedzy osobami powołanymi do pełnienia misji Pana w różnych szerokościach geograficznych naszego globu. Jest to czas refleksji, dzielenia sie doświadczeniem, składania świadectw i wspólnych poszukiwań punktów jedności i solidarności z całym światem. Jest to również  doświadczenie osobiste potęgi i mocy Jezusa, Który objawia sie w różnych duchowościach i charyzmatach aby dotrzeć do każdego człowieka. Zauważamy i doświadczamy, jak życie konsekrowane otacza cala kule ziemska w swych zamiarach czynienia dobra i szukania osób i miejsc do których nikt nie idzie, których nikt nie słyszy. Jak być głosem tych co nie mogą mówić, którym mówić nie wolno? którzy pozostają na marginesie społeczeństw i pozbawieni są ludzkiej godności … Jak tworzyć sieć solidarności z całym światem to pytana pojawiające się każdego dnia.

Osobiście słyszę wołanie o nową jakość życia konsekrowanego dla Boga i bliźnich, o twórczą wyobraźnię miłowania. Na nowo przekonuję się, że solidarność z całym światem zaczyna się w moim sercu, w mojej  wspólnocie, Zgromadzeniu, w przestrzeni mojego posługiwania. To codzienność uczy mnie przechodzenia do szerszych horyzontów wyzwań, dostrzegania potrzeb i realizowania Chrystusowego posłania ; byłem w wiezieniu a przyszliście do mnie…. byłem głodny, spragniony, nagi …byłem przybyszem … i dalszy ciąg Ewangelii, który teoretycznie wszyscy znamy. Ideał Jezusa Chrystusa jest wciąż wołaniem, wyzwaniem a czasem wyrzutem. Uchodźcy, migranci, ofiary konfliktów , korupcji, przemytu i handlu żywym towarem to nasi bliźni, którym możemy przywrócić godność ludzka, godność dziecka Bożego, przywrócić sens życia i nadzieje na przyszłość. Obszary wojen, konfliktów zbrojnych, ziemie przesiąknięte krwią i ludzkimi łzami wołają o pokój, który możemy wymodlić, wycierpieć, okupić na rożne sposoby. Jak odnajdujemy sie dzisiaj w takim świecie? nowych wyzwań, nowych potrzeb?

UISG – poprzez siec Konstelacji chce stworzyć przestrzeń solidarności z całym światem w której osoby konsekrowane o mentalności eucharystycznej i biblijnej odważnie staną w obronie prawa Boga i człowieka. Inicjatywy istniejące i nowe propozycje solidarności z ubogimi maja wielkie poparcie i zapotrzebowanie. Talhita – kum – projekt koordynujący na poziomie międzynarodowym prace zakonnic wałczącym z handlem ludźmi.

Jesteśmy  z Jezusem na wspólnej drodze do Jerozolimy, nie chcemy zawracać mimo rożnych trudności lecz  budować solidarność  miedzy sobą i z tymi, którzy są ponizani, wyzyskiwani, nie widoczni w nowoczesnych społeczeństwach.

A jak życie konsekrowane jest widoczne we współczesnym świecie, a jak winno według Ewangelicznych ideałów ?

Liderzy, odpowiedzialni za Zgromadzenie, Konstelacje czym powinna się kierować, jak animować by iść,   razem w kierunku solidarności międzynarodowej.