Redemptoryści proszą o modlitwę w intencji II części Kapituły – List do Przewodniczącej KWPŻZZ