Rozpal w sobie na nowo charyzmat powołania

25-27 stycznia 2017 Sesja rekolekcyjna dla księży i sióstr zakonnych  Celem sesji jest refleksja nad koniecznością i autentycznym znaczeniem formacji permanentnej. Formacja jest permanentna, gdyż wezwanie ze strony Boga jest codzienne. Bóg bowiem jest wiecznie powołującym – miłującym (w j. włoskim gra słów: chi-amante). Jest więc rzeczą fundamentalną, by nie zadowalać się wytrwałością, ale uczyć się wierności, wierności kreatywnej, gdyż każdego dnia Ojciec wzywa nas, byśmy przeżywali własne powołanie w sposób nowy i wyjątkowy, z sercem coraz bardziej ogarniętym pasją i z odwagą coraz radykalniejszych wyborów. Aż do ostatniego dnia.

PROWADZI: Amedeo Cencini FdCC – wychowawca, psychoterapeuta,
kierownik duchowy, znany i ceniony włoski formator

Za CFD salwatorianie