Sesja dla Sióstr – „Misja Jesieni Życia”

Pod okiem Maryi Jasnogórskiej, w Domu rekolekcyjnym sióstr Szarytek zebrało się 50 sióstr na sesji 60+. Jest to sesja dla sióstr w jesieni życia. Wykłady, czas refleksji oraz wspólna modlitwa pomagają siostrom pogłębiać przeżywanie tego ważnego etapu swego życia. Powołane i wciąż posyłane, siostry starają się odświeżać dar swego powołania zakonnego i pogłębiać rozumienie swej misji, choć w innym wymiarze niż to czyniły wcześniej.

Msza św. na Jasnej Górze, celebrowana przez o. Józefa Augustyna SJ była czasem wdzięczności za dar powołania, za łaski otrzymywane w ciągu życia zakonnego. Siostry modliły się za wszystkie wspólnoty zakonne w kraju i o dar nowych powołań zakonnych. Ojciec Augustyn ukazał Maryję jako pierwszą, do której – według tradycji –  przyszedł Pan Jezus Zmartwychwstały. Ona wierzyła, że On zmartwychwstanie. Nie poddała się wątpliwościom. „Wiara Maryi, jej całkowite zaufanie w moc Boga działającego w całym jej życiu we wszystkich próbach poczynając od zwiastowania w Nazaret aż po śmierć Syna na Golgocie owocuje po zmartwychwstaniu radością pełnego spotkania ze Swoim Synem”. Maryję prośmy, aby wstawiała się za nami w niebie, byśmy się też tam dostali i na wieki razem z nią śpiewali Alleluja.

s. Aleksandra Huf SSpS