Sesja szkoleniowa dla Sióstr ekonomek

W dniach 24-25 października 2017 r. odbywa się w siedzibie Caritas Polska przy ul. Okopowej 55 w Warszawie Sesja szkoleniowa dla Sióstr ekonomek generalnych i prowincjalnych, zorganizowana przez Komisję Prawno-Administracyjną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. W Sesji bierze udział 135 sióstr.

Szkolenie Sióstr ekonomek październik 2017

Podczas Sesji Siostry ekonomki mają możliwość spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy przedstawili warunki przyznawania i rozliczania dotacji z Funduszu Kościelnego.

Zostali również zaproszeni przedstawiciele I Oddziału ZUS w Warszawie celem zaprezentowania E-Składki – nowych zasad opłacania składek ubezpieczeniowych. Ekonomki mają możliwość indywidualnych konsultacji z pracownikami I oddziału ZUS.

Podejmowane są także ważne tematy dotyczące bezpieczeństwa w sieci, ochronnych danych oraz cyberprzestępczości. Ekonomki omawiają bieżące zagadnienia w dziedzinie ich posługi.