Siostry z Polski na Drugim Europejskim Zgromadzeniu RENATE

Położenie kresu Handlowi Ludźmi rozpoczyna się od nas wybrzmiało w Rzymie, w ostatnich dniach tego Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, w listopadzie 2016. Temat ten został potwierdzony przez 130 delegatów z 27 krajów Europy uczestniczących w drugim Generalnym Zgromadzeniu organizacji RENATE (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation), w dniach 6-12 listopada.

W spotkaniu brało udział ponad 130 osób z 27 krajów europejskich. Sieć Bakhita i Polska były reprezentowane przez pięć osób.

Podczas tego intensywnego tygodnia miało miejsce wiele konferencji ukazujących problem współczesnego niewolnictwa w jego złożoności i wieloaspektowości; przewidziane zostały różnorakie warsztaty związane z problem prostytucji, przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą osobom pokrzywdzonym. Ważnym był też czas dzielenia wiedzy, doświadczeń oraz praktycznych umiejętności zarówno przez zaproszonych gości jak i pomiędzy samymi uczestnikami zgromadzenia. Deklaracja   Galeria