SPOTKANIE SIECI BAKHITA

W dniach 4-5 września odbyło się w Krakowie spotkanie formacyjne Sieci Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa. Zorganizowane przez Sekcję Bakhita przy Konferencji WPŻZZ.  Niewolnictwo  dzisiaj? Tak!!! Szacuje się, że współczesnych niewolników może być nawet 27 mln! Ten problem dotyczy także Polski i choć często nie dostrzegany, istnieje w naszych środowiskach! JAK PRZECIWDZIAŁAĆ? JAK POMAGAĆ OFIAROM HANDLU LUDŹMI? JAK NIE POZOSTAĆ OBOJĘTNYM?

logo sieć BakhitaOdpowiadając na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, który zachęcał, by w Roku Miłosierdzia podjąć ze szczególnym zaangażowaniem działania na rzecz niesienia pomocy cierpiącej ludzkości, by otworzyć oczy na biedę świata, rany braci i sióstr pozbawianych godności, sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa przy Konsulcie Wyższych Przełożonych ŻZZ zorganizowała spotkanie szkoleniowe dla swoich członków. Odbyło się ono w dniach 4 – 5 września 2015 w Krakowie w Seminarium OO. Franciszkanów Konwentualnych. Odpowiedzialnymi za organizację i przebieg spotkań warsztatowych była przewodnicząca sekcji Bakhita – s. Joanna Lipowska FMM wraz z s. Anną Bałchan SMI. Na zaproszenie odpowiedziało 49 osób z całej Polski, w tym 41 sióstr zakonnych z różnych Zgromadzeń, dziewica konsekrowana, kapłan i 6 osób świeckich. Szczególnymi uczestnikami spotkania były: M. Leticja Niemczura CSSJ Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ oraz M. Krzysztofa Maria Babraj CSAPI – opiekunka Komisji Charytatywnej.

Pierwszego dnia wykłady i warsztaty prowadzone były przez s. Annę Bałchan. Dotyczyły handlu ludźmi – ugruntowano wiedzę na ten temat, rozmiarów zjawiska, cierpienia, jakie dotyka ofiary. Nie zabrakło autentycznych historii osób, które zostały zniewolone. Drugiego dnia szkolenie poprzedziła Eucharystia z Jutrznią. Pierwsza część szkolenia dotyczyła zasad i sposobów pomagania osobom pokrzywdzonym. Wykładom towarzyszyły ćwiczenia warsztatowe i praca w grupach, dzięki czemu uczestnicy mogli doświadczyć, jakie procesy zachodzą w komunikacji między osobami, jakie postawy ją uniemożliwiają, co służy nawiązaniu relacji między pomagającym a osobą wspieraną, czyli o czym należy pamiętać, żeby pomagać mądrze.  Szczególnie wartościowym przekazem było dzielenie się osobistym doświadczeniem.

W drugiej części spotkania s. Joanna Lipowska wraz z paniami Justyną Chłodny  i Pauliną Spratek ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia z Warszawy przedstawiły propozycję przebiegu kampanii na rzecz Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi, który przypada 18 października.  Uczestnicy spotkania mogli wejść w role zaangażowanych w przebieg kampanii, odegrać pantomimę, przyjrzeć się realizacji bardzo interesującego projektu. Otrzymali konkretną instrukcję „krok po kroku” zawierającą plan działania, instrukcje dla koordynujących, opis poszczególnych części kampanii o charakterze społeczno – edukacyjno – artystycznym. Przedstawiona propozycja zawiera elementy informacyjne, artystyczne (korowód, pantomima) i duchowe (zaproszenie do wzięcia udziału w adoracji lub Eucharystii). Jak podkreślają autorki – fundamentem i zwieńczeniem tej propozycji jest wezwanie do powierzenia ofiar i sprawców miłosierdziu Pana, do postawy, która zamienia  bezradność wobec popełnianych zbrodni w siłę modlitwy. Uczestnicy spotkania zostali wyposażeni w wiedzę i mogli sprawdzić swoje umiejętności jako informujący o procederze wolontariusze i jako aktorzy biorący udział w części artystycznej. Mogli też zaopatrzyć się w materiały informacyjne do wykorzystania przygotowane z myślą o kampanii. Uwieńczeniem intensywnego dnia szkolenia była wieczorna adoracja Pana w Najświętszym  Sakramencie.

Cennym doświadczeniem spotkania było współdziałanie sióstr i braci, których łączy pasja służenia Chrystusowi w drugim człowieku, możliwość wymiany posiadanych doświadczeń. Nawiązane relacje między uczestnikami, wzajemne poznanie rodzi nadzieję na możliwość kontynuacji współpracy na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi i pomocy ofiarom. Świadectwo  posługujących  osobom pokrzywdzonym inspirowało, budziło pragnienie zaangażowania się na miarę posiadanych możliwości. Spotkanie w Krakowie było czasem bardzo twórczym, za który dziękowano Bogu i tworzącym je osobom. Niech Pan sam prowadzi to dzieło i uzdalnia do miłości wobec powierzonych sieci Bakhita osobom.

Sprawozdanie sporządzone przez Sekretarkę Sekcji Bakhita – s. Ewę Jachimek

Wszystkich zainteresowanych tymi tematami oraz gotowych na współpracę zapraszamy do Sieci BAKHITA, dołączcie do nas: bakhitapl@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji Bakhita
s. Joanna Lipowska fmm