27 września w Kosciele SS. Wizytek – Wspólna modlitwa za cały Kościół Misyjny

„Ewangelizacja jest posłuszna misyjnemu nakazowi Jezusa: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem» (Mt 28, 19-20). W tych wersach przedstawiona jest chwila, w której Zmartwychwstały posyła swoich uczniów, by głosili Ewangelię w każdym czasie i w każdym miejscu, ażeby wiara w Niego dotarła do każdego krańca ziemi”

(Evangelii Gaudium nr 19)

Przeżywany przez nas Kongres Misyjny w dn. 12-14.06 br. w Warszawie zwrócił naszą uwagę na to, że Radość Ewangelii jest źródłem misyjnego zapału i rozbudził w nas m.in. pragnienie niesienia pomocy misjom.

Przed  liturgicznym wspomnieniem Patronki Misji – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w dniu 27 września 2015 r.(niedziela) o godz. 15.00 w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 34, zostanie odprawiona – jak każdego roku – Msza Święta w intencji Misji, którą celebrował będzie Jego Ekscelencja Ks. Bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

 W imieniu Komisji Misyjnej Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce serdecznie zapraszamy siostry Profeski, Nowicjuszki, Postulantki i wszystkich, którym sprawa Misji nie jest obojętna do wspólnej modlitwy za cały Kościół Misyjny. Będziemy wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich misjonarzy a szczególnie dla Sióstr misjonarek z naszych Rodzin Zakonnych. Będziemy wypraszać dar nowych powołań, a nade wszystko dar pokoju dla całego świata. Niech te intencje będą zachętą do licznego udziału w tym misyjnym świętowaniu, które – ufamy – pomoże utrzymać misyjny żar w sercach, albo na nowo go rozpalić.

Składka zebrana podczas Mszy Świętej zostanie przeznaczona na animację misyjną.

Komisja Misyjna przy KWPŻZZ
s. Irena Karczewska FMM