Święty Krzyż: wrześniowe pielgrzymowanie do relikwii św. Krzyża

Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Konsekrowanych, wielodniowy odpust ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego i Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy – to najważniejsze i największe wydarzenia religijne, które będą miały miejsce we wrześniu br. w świętokrzyskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

W sobotę 10 września o godz. 11.45 odbędzie się w świętokrzyskim sanktuarium Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Konsekrowanych. Przewodniczyć jej będzie biskup senior archidiecezji krakowskiej Jan Zając.

Spodziewanych jest blisko 300 osób konsekrowanych z diecezji: sandomierskiej, kieleckiej, radomskiej, płockiej, rzeszowskiej, świdnickiej, krakowskiej, bielsko-żywieckiej, katowickiej, warmińskiej, warszawskiej.

Odpustowemu świętowaniu ku czci Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego, który odbywać się będzie w dniach 11 – 18 września br. przyświecać będą słowa papieża Franciszka: „Z krzyża wypływa miłosierdzie Ojca obejmujące cały świat”.

Doroczny odpust rozpocznie się w niedzielę 11 września uroczystą Eucharystią odprawioną na błoniach świętokrzyskich. Przewodniczyć jej będzie bp Leon Dubrawski, ordynariusz diecezji kamieniecko – podolskiej na Ukrainie. Obecni będąca niej m.in.: parlamentarzyści i samorządowcy.

W poniedziałek na wspólnej modlitwie będą leśnicy. Msza w ich intencji będzie celebrowana w świętokrzyskiej bazylice. Przewodniczyć jej będzie ks. Wiktor Ojrzyński z Warszawy – dziekan duszpasterzy leśników, delegat bp. Tadeusza Lityńskiego – Krajowego Duszpasterza Leśników.

We wtorek pielgrzymować będą do sanktuarium małżonkowie oczekujący potomstwa i rodzice z małymi dziećmi. W środę, w liturgiczne święto Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego wieczorem odbędzie się Ogólnopolskie Nocne Czuwanie Wspólnot Intronizacji NSPJ. Rozpocznie go Apel Jasnogórski o godzinie 21.00.

Czwartek będzie dniem modlitwy o uświęcenie kapłanów. Konferencję tematyczną dla duchowieństwa wygłosi o. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI w kaplicy Oleśnickich. Biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk będzie celebrował Sumę wraz z przybyłymi kapłanami i wygłosi homilię.

W piątek uczestnicy odpustu będą się modlić się w intencji młodzieży. Z uwagi na to, że będzie to także trzeci piątek miesiąca września, to przeżywane będzie Świętokrzyskie Nocne Czuwanie. Rozpocznie się ono przy Krzyżach Katyńskich w Hucie Szklanej o godzinie 20.00. Animować go będą członkowie Akcji Katolickiej z diecezji sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej.

W sobotę na Święty Krzyż pielgrzymować będą rolnicy, ogrodnicy, sadownicy ze świętokrzyskich gmin. Msza św. w ich intencji będzie sprawowana pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskiego.

Uroczystości odpustowe zakończone zostaną w niedzielę. Głównej Eucharystii przewodniczyć będzie i wygłosi homilię biskup pomocniczy diecezji warszawskiej Michał Janocha. Będzie to dzień modlitw za ludzi starszych i chorych, którzy będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Ojcowie oblaci informują, iż od 10 września do 18 września wjazd na Święty Krzyż będzie wolny.

Inicjatorem tygodniowego odpustu Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego i pielgrzymki osób konsekrowanych był w 2006 r., podczas jubileuszu życia monastycznego na Świętym Krzyżu, bp Andrzej Dzięga, ówczesny ordynariusz sandomierski.

W sobotę 24 września br. do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego kilkunastoma trasami wyruszy z różnych zakątków regionu świętokrzyskiego XVII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. Odbywać się on będzie pod hasłem: „Krzyż Chrystusa znakiem Bożego Miłosierdzia”.

Rajd pielgrzymkowy jest największą w Polsce jednodniową imprezą turystyki pieszej organizowaną przez Oddział Świętokrzyski PTTK i Diecezję Kielecką. Wezmą w nim udział duchowni i młodzież z diecezji: kieleckiej, sandomierskiej i radomskiej.

Grupy turystów prowadzić będą przewodnicy świętokrzyscy PTTK z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Starachowic i Radomia. Zmierzać będą do sanktuarium wytyczonymi piętnastoma trasami: „Puszczańską”, „Rudną”, „Jeleniewską”, „Romańską”, Przygody, „Zbójecką”, „Modrzewiową”, „Dworską”, „Rodzinną”, Benedyktyńską”, „Królewską”, „Heraldyczną”, „Witosławską”, „Tatarską”, „Mocarnym szlakiem”.

Organizatorami rajdu pielgrzymkowego są: Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach i Diecezja Kielecka. Współorganizatorem jest m.in. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Patronat honorowy nad rajdem objęli między innymi: ordynariusze diecezji kieleckiej, sandomierskiej i radomskiej, władze województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, prezydent Kielc, rektorzy Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Inicjatorem Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego był ordynariusz kielecki bp Kazimierz Ryczan. W pierwszym, zorganizowanym w roku 2000 wzięło udział ponad tysiąc osób. W następnym roku do rajdu dołączyli pątnicy z diecezji sandomierskiej, a w 2002 r. z radomskiej.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założył tu Bolesław Chrobry w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Za KAI