Watykan: nowa Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka

Listem apostolskim w formie „motu proprio”, zaczynającym się w wersji łacińskiej słowami „Humanam progressionem” Ojciec Święty ustanowił Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Od 1 stycznia przyszłego roku zastąpi ona i przejmie funkcje czterech dotychczasowych Papieskich Rad, mianowicie „Iustitia et Pax”, „Cor Unum”, Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Z tą datą zostaną one rozwiązane, a tym samym będą zniesione odnoszące się do nich artykuły 142-153 konstytucji apostolskiej „Pastor Bonus”.

Nowa dykasteria, jak czytamy w papieskim dokumencie, „będzie szczególnie kompetentna w kwestiach dotyczących migracji, potrzebujących, chorych i wykluczonych, zmarginalizowanych, ofiar konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, a także więźniów, bezrobotnych oraz ofiar jakiejkolwiek formy niewolnictwa i tortur”.

Franciszek zatwierdził też „ad experimentum” statut nowego organu Kurii Rzymskiej. Czytamy w nim m.in., że jedna z jego sekcji troszczyć się będzie o uchodźców i migrantów. Ze względu na ich szczególne znaczenie, sekcją tą kierować będzie na razie bezpośrednio sam Papież.

Prefektem Dykasterii ds. integralnego rozwoju człowieka Ojciec Święty mianował pochodzącego z Ghany kard. Petera Turksona. Jest on aktualnie przewodniczącym Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.

ak/rv

Za radio watykańskie