Tragiczna śmierć dwóch Sióstr Służek NMP NP

W niedzielę, dnia 19 lutego, tuż po godz. 15.00 , dwie nasze siostry – s. Edyta Figura i s. Teresa Żbikowska,- podróżujące samochodem fiat punto, zginęły w wypadku. Do tragicznego zdarzenia doszło na DK 11, w okolicach Manowa, w powiecie koszalińskim (woj. zachodniopomorskie).

Siostra Edyta (lat 46) pochodząca z Radomia, była aktualnie katechetką w Skępem i przełożoną tamtejszej wspólnoty sióstr naszego zgromadzenia. Siostra Teresa (lat 43) pochodząca z Blichowa k. Płocka, była aktualnie katechetką w Żurominie i przełożoną tamtejszej wspólnoty sióstr naszego zgromadzenia.

Pan wybrał Dzień Pański i Godzinę Miłosierdzia na odwołanie naszych Drogich Sióstr z tego świata. Módlmy się gorąco ufając, że pozwoli im hojnie zaczerpnąć z obydwu tajemnic – MIŁOSIERDZIA I ZMARTWYCHWSTANIA.

 

Siostra Edyta

Siostra Edyta

Siostra Edyta Figura (27 II 1970 – 19 II 2017) urodziła się w Radomiu. Tutaj, w parafii Najświętszego Serca Jezusowego przyjęła chrzest, a w parafii Opieki NMP – bierzmowanie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego i uzyskaniu świadectwa dojrzałości, wstąpiła do zgromadzenia sióstr służek NMPN, w domu generalnym w Mariówce. Po odbyciu formacji nowicjackiej, złożyła pierwsze śluby zakonne 8 sierpnia 1991 roku a wieczyste pięć lat później (15 sierpnia 1996 roku). Przez całe swoje zakonne życie pracowała jako katechetka: w Częstochowie, w Bełchatowie, w Płocku, w Zakopanem, w Kobyłce k. Warszawy, w Mrzeżynie i ostatnio w Skępem. Do pracy zawodowej przygotowały ją studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Częstochowie, które uwieńczyła tytułem magistra w roku 1998. W Mrzeżynie (2005 -2011) łączyła pracę zawodową z posługą przełożeńską wspólnocie sióstr. Podobnie w Skępem, od roku 2016.

Kochała śpiew, bardzo dobrze grała na gitarze. Chętnie służyła swoim talentem udzielając się także poza pracą katechetyczną. Prze kilka lata współpracowała w redagowaniu „Wspólnoty Honorackiej”. Siostra Edyta była też apostołką modlitwy różańcowej. Każdą katechezę rozpoczynała od odmówienia dziesiątka różańca, sama też wykonywała różańce. Organizowała pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Prowadziła ponadto 80-osobową grupę dzieci „Sercem Ogarnij Serce-Odmawiajcie Różaniec”.

 

Siostra Teresa

Siostra Teresa

Siostra Teresa Żbikowska ( 28 IV 1973 – 19 II 2017) urodziła się w Płocku. Sakrament chrztu przyjęła w rodzinnej parafii Blichowo a sakrament bierzmowania w parafii Łętowo (diecezja Płock). Wstąpiła do zgromadzenia sióstr służek NMPN w Płocku, dnia 15. VII 1991 roku. Po odbyciu formacji nowicjackiej w Mariówce , dnia 2 lutego 1994 roku złożyła pierwsze śluby zakonne a śluby wieczyste 15 sierpnia 2000 r. Maturę uzyskała w roku 1997 w Technikum Krawieckim w Radomiu. Teologiczne studia wyższe podjęła najpierw w Warszawie a kontynuowała w Kolegium Teologicznym w Płocku wieńcząc je tytułem magistra w roku 2004. Przez dwadzieścia lata pracowała jako katechetka. Najpierw w Kobyłce k. Warszawy, potem w Skępem, w Mrzeżynie (12 lat) i od ubiegłego roku w Żurominie, gdzie pracę zawodową łączyła z pełnieniem posługi przełożeńskiej lokalnej wspólnocie sióstr.

Utalentowana artystycznie. Była autorką wielu dekoracji w kościele i służyła swoim talentem wszędzie tam, gdzie było to dla niej możliwe. Bardzo kochała pracę w dziećmi. Miała z nimi wspaniały kontakt. Angażowała się różne akcje w parafii, prowadziła też adoracje w kościele.

W przeżyciu ogromnego bólu pociesza fakt, że obie siostry otrzymały absolucję. Ostatniego namaszczenia udzielił im ks. prof. Janusz Bujak, który jadąc samochodem znalazł się blisko miejsca wypadku. Siostra Edyta ponadto, przed południem, w Płocku skorzystała z sakramentu pojednania.

Pan odwołał nasze siostry, gdy znajdowały się w drodze. Niespodziewanie. Odwołał je w Dniu Pańskim, w Godzinie Miłosierdzia. Módlmy się i ufajmy, że Miłosierny Ojciec, przyjmie je do radości wiecznej, pozwalając hojnie zaczerpnąć z obydwu tajemnic – MIŁOSIERDZIA I ZMARTWYCHWSTANIA.

Niech odpoczywają w pokoju!

Siostry Służki NMPN

 

 

Za SS. Służki NMP NP