Życzenia świąteczne Przewodniczącej KWPŻZZ

Zmartwychwstanie jest początkiem

nowego Życia i nowego Czasu.

Jest początkiem nowego Człowieka

i nowego Świata.

 św. Jan Paweł II

Na radosne Święta Wielkanocne, w imieniu Matek Konsultorek oraz Sióstr z Sekretariatu, z serca życzę doświadczenia odnawiającej mocy Chrystusa  Zmartwychwstałego. Niech przenika ona każdą chwilę życia codziennego wraz z jego bogactwem i pięknem, a także z utrudzeniem i zatroskaniem nieodłącznym w pełnieniu powierzonej misji.

Otwartość serca na przeżywanie Tajemnic Paschalnych niech owocuje doświadczeniem bliskości Zmartwychwstałego oraz pomaga świadczyć o Miłości,  rozsiewając ziarno pokoju i rozpalając światło wiary w sercach sióstr oraz wszystkich tych, do  których Bóg posyła nas wezwaniem: „Idźcie głoście”.

Z darem modlitwy zanoszonej do Boga przez orędownictwo Maryi – Królowej Nieba.

m. Maksymilla Pliszka, Przewodnicząca KWPŻZZ

Dębica, Wielkanoc 2017 r.