Życzenia świąteczne dla Sióstr zakonnych od Ks. Bpa Jacka Kicińskiego

Czcigodne Siostry w przededniu Triduum paschalnego pragnę Wam i całym Waszym wspólnotom złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Życzę, by czas naszej pielgrzymki wiary był nieustannym dorastaniem do pełni miłości, za wzorem Waszych Założycieli i Patronów. Chrystus, który nas powołał niech Was umacnia swoim słowem pełnym miłości i nadziei. Obecny zaś czas oczekiwania na powtórne Jego przyjście niech przemienia Wasze życie w nieustanną tęsknotę za Miłością Odwieczną. Życzę Wam Bożego światła i odwagi w podejmowaniu radykalnych decyzji prowadzących do odnowy Waszych wspólnot, a przez to i odnowy całego świata. Bądźcie wierne Bogu, Kościołowi i charyzmatom jakimi Duch święty Was obdarzył – Idźcie i głoście, że Bóg jest miłością i przemieniajcie ciemności tego świata w jasność poranka Wielkanocnego. Niech słowa Jezusa, które wypowiedział do Apostołów po swym Zmartwychwstaniu: Pokój Wam – wleją w Wasze serca nową nadzieję, która nada sens teraźniejszości. Tutaj pełny tekst