Warszawa, 13-15 kwietnia 1999 – 99. Zebranie Plenarne Konferencji

99. Zebranie Plenarne Konferencji rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

W drugim dniu Liturgię eucharystyczną celebrował ks. bp Edward Samsel, Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski odprawił Mszę świętą w ostatnim dniu obrad.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przewodnicząca, m. Jolanta Olech, przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z trzyletniej pracy Konsulty. Działalność poszczególnych Komisji przedstawiły ich opiekunki, którymi są konsultorki.

Drugi dzień Zebrania był poświęcony wyborom nowej Konsulty. Również w tym dniu m. Hilaria Hatko wygłosiła referat na temat: „Przełożona jako ta, która animuje życie wspólnoty”, po którym nastąpiła praca w grupach. Po południu ks. bp Jan Chrapek przedstawił stan przygotowań oraz program papieskiej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku.

W trzecim dniu na program Zebrania składały się wystąpienia:

* przedstawiciela Fundacji „Opoka” (serwisu internetowego Kościoła Katolickiego w Polsce),

* przedstawicielki amerykańskiej Fundacji im. C. Hiltona, która mówiła o zasadach działania Fundacji i możliwościach uzyskania pomocy finansowej,

* ks. Adama Schulza, rzecznika prasowego Episkopatu, który przedstawił aktualne problemy z życia Kościoła,

* ks. Jana Droba, ekonoma Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił tworzący się „kościelny” fundusz emerytalny „Arka-Invesco”.