III DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO – 2 luty 1999 – świeccy o życiu konsekrowanym

Święto Ofiarowania Pańskiego, które Ojciec święty ustanowił Dniem Życia Konsekrowanego nakłania nas, katolików świeckich do głębszej ret1eksji nad powołaniem do świętości, które jest powszechne, bo wszyscy jesteśmy powołani, aby zostać świętymi. Wystarczy w codziennym życiu utożsamiać się z Jezusem Chrystusem. Wypowiedzenie tego jest łatwe, ale wymagania, jakie są w tym zawarte są największe i najtrudniejsze do realizacji, bo chodzi o nieustanną pokorę i wysiłek w zdobywaniu cnót ludzkich i nadprzyrodzonych, zachowanie spójności życia. Chrześcijanin ma rozwijać i doskonalić swoje życie zawodowe, równolegle ulepszać charakter i dbać o postęp w życiu wewnętrznym. To oznacza: wykonywać swoją Pracę z możliwie największą doskonałością ofiarowując ją Bogu i dobrym przykładem pociągać innych ku Niemu. Wielu z nas, wskutek swoich zaniedbań, błędów i ułomności traci nadzieję i wiarę w to, że może osiągnąć największy ideał, jakim jest świętość.

Dlatego Bóg chce mieć garstkę swoich ludzi w każdej działalności, którzy pomogą innym znajdować Go na drodze swojego życia.

Pan Jezus wybrał Was, o Jego Kościół potrzebuje ludzi, którzy będą ewangelizować przykładem świętego życia. Poświęciliście siebie Bogu, na wzór Jezusa i Jego Matki, ofiarowaliście Jemu swoje życie, aby odtworzyć w Kościele i świecie, przez rady ewangeliczne, charakterystyczne przymioty Jezusa: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

Wdzięczni Bogu za dar życia konsekrowanego, dziękujemy Wam za pełnienie Jego woli. Swoją postawą: czynami modlitwą uczycie nas, że kochać Boga i służyć Mu nie wymaga od nas czynienia rzeczy wyjątkowych, należy nauczyć się zamienić nasze codzienne zajęcia w modlitwę.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie dobro świadczone nam: pomoc w rozwiązywaniu prozaicznych problemów życia codziennego, jak i tych trudnych duchowych oraz modlitwy w naszych intencjach. W wypełnianiu powołania ze szczególną troską dbacie o udział katolików świeckich w misji Kościoła, aby moc Ewangelii jaśniała w życiu codziennym: rodzinnym i społecznym. Nas, nauczycieli, wspieracie w pracy wychowawczej, byśmy sami wzrastali w wierze i z Ewangelii umieli czerpać wzorce i inspiracje do formowania człowieka w prawdzie i świętości.

Księdzu Biskupowi, Siostrom i Braciom zakonnym obecnym na dzisiejszej uroczystości, jak I tym, których zatrzymały obowiązki zakonne w innych miejscach, życzmy wiele błogosławieństwa Bożego i łask potrzebnych do wypełniania powołania. Niech ono prowadzi Was na szczyty doskonałości, napeh1ia serca radością życia, którą przyniósł Jezus jako Zbawiciel i pozwoli dostrzec w nim ten ewangeliczny skarb, za który warto dać wszystko.

Prosimy Maryję, aby otaczała Was swoją szczególną opieką i miłością, dodawała sił do przezwyciężania trudności w dziele ewangelizacji.

Teresa Jagiełło, nauczycielka z Drohiczyna