Warszawa, 3-5 października 2000 – 102. Zebranie Plenarne Konferencji

Tematem przewodnim Zebrania była refleksja nad konsekracją zakonną i prawnym wymiarem ślubów, przedstawiona w drugim i trzecim dniu przez o. Waldemara Barszcza TOR – pracownika Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

* Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Ks. bp Piotr Libera, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, przedstawił panoramę życia Kościoła w Polsce w roku 2000. Z kolei nowe przepisy prawne dotyczące katechizacji i zmian w Karcie Nauczyciela omówiła s. Maksymiliana Wojnar z Sekretariatu Episkopatu Polski.

* W drugim dniu obrad Liturgię eucharystyczną ku czci św. Franciszka celebrował Ojciec Waldemar Barszcz. Następnie Przełożone wyższe wysłuchały przedłożenia Ojca (Konsekracja zakonna. Prawny wymiar ślubów), które było inspiracją do licznych pytań i dyskusji. Podjęcie tej tematyki okazało się bardzo potrzebne i aktualne.

* Na zakończenie Zebrania Komisja Formacyjna i Wychowawcza przy Konsulcie WPŻZZ przestawiły sprawozdania ze swojej działalności.