Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Formacji za okres od kwietnia 1999 do października 2000 r.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 spotkań roboczych Komisji.

Spotkania te poświęcone były przygotowaniu programu sesji formacyjnej dla sióstr odpowiedzialnych za formację ciągłą w zgromadzeniach, która odbędzie się w Zakroczymiu w listopadzie bieżącego roku. Temat wiodący ( „ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE” nasza droga do świętości na progu III tysiąclecia.

Ponadto Komisja, w odpowiedzi na prośby kierowane przez siostry przy okazji spotkań z członkiniami Komisji, przystąpiła do opracowania Wytycznych formacji.

Wytyczne te mają służyć pomocą zgromadzeniom w opracowaniu własnego Ratio institutionis zgodnie z życzeniem Kościoła zawartym w Vita consecrata (nr 68).

W listopadzie 1999 roku Komisja zorganizowała sesję formacyjną w Zakroczymiu dla mistrzyń junioratu. Temat wiodący ( „Tajemnica pedagogii Boga Ojca w życiu osób konsekrowanych”. Uczestniczyło w niej 60 sióstr z 45 zgromadzeń.

Podjęta w ostatnich latach współpraca Komisji z Księżmi Jezuitami Księżmi Salwatorianarni zaangażowanymi w formację mistrzyń jest kontynuowana.

We wrześniu br. pierwsza grupa ( 82 siostry ukończyły dwuletnią Szkołę Formatorek Zakonnych zorganizowaną i prowadzoną przez ks. Krzysztofa Wonsa w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Wśród uczestniczek były również przedstawicielki zgromadzeń kontemplacyjnych oraz siostry z Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji.

W przyszłym roku kolejna IV grupa sióstr (około 50) ukończy Studium Formacyjne dla Mistrzyń Formacji Początkowej, prowadzone przez o. Kazimierza Trojana w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach. Są to siostry aktualnie pracujące w formacji lub przygotowujące się do tej pracy, z terenu Polski a także Czech, Ukrainy i Białorusi.

s.Róża Pierzchała