Warszawa, 8-10 kwietnia 1997

Wiosenne Zebranie Plenarne Konferencji:

* Zebranie rozpoczęło się Mszą św. odprawioną przez ks. abp Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego. Ks. bp Jan Chrapek szczegółowo omówił program Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.

* W drugim dniu prac Mszę św. odprawił ks. bp Edward Janiak, Biskup pomocniczy Archidiecezji wrocławskiej. Podczas konferencji i mówił na temat 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego: Przygotowanie, program, oczekiwania. Ks. bp Tadeusz Pieronek przedstawił niektóre aktualne sprawy Kościoła w Polsce. M. Hilaria Hatko mówiła o Dialogu – nowym imieniu Miłości.

* W trzecim dniu spotkań Mszę św. odprawił ks. kard. Józef Glemp. S. Bożena Długowska mówiła o Problemach formacji w posynodalnej adhortacji „Vita Consecrata”. S. Maksymiliana Wojnar omówiła Aktualne sprawy prawne.