Zebranie Plenarne UISG – Ariccia, 20-24 kwietnia 1997

W kwietniu br., w Ariccia k. Rzymu obradowała Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych (UISG). Tematem Zebrania Plenarnego były słowa adhortacji Vita Consecrata: „Patrząc w przyszłość, ku której kieruje nas Duch Święty, aby dokonać z nami wielkich dzieł” (VC 110). W spotkaniu wzięła udział, jako delegatka regionalna, m. Eugenia Świątkowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Józefa.

Na tegoroczne Zgromadzenie Unii przybyły 92 Przełożone Generalne z wszystkich kontynentów świata.

Przedmiotem konkretnych prac Zgromadzenia było studium i ocena projektu Statutów i Dyrektorium Unii. Wiele kontrowersji wzbudził zaproponowany podział siatki geograficznej życia zakonnego na tzw. konstelacje – w miejsce istniejących dotychczas rejonów. Chodziło szczególnie o to, aby zgrupowania przełożonych generalnych były wielokulturowe.

Ostatecznie propozycja ta została zaakceptowana przez Zgromadzenie Unii. Dokonano jeszcze wiele innych uściśleń i precyzji, ostatecznej jednak redakcji dokona powołana do tego komisja, która następnie zostanie przedłożona Stolicy Świętej do rozpatrzenia i zatwierdzenia.
Klimat okresu paschalnego, wspólna modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym i doświadczeniem życia były umocnieniem i ubogaceniem dla uczestniczek Zgromadzenia.

Zachęca się wszystkie Przełożone Generalne do włączenia się w członkostwo Unii, a także podarte swoich propozycji dotyczących utworzenia Konstelacji.

Tegoroczne obrady Unii zakończono z nadzieją że zatwierdzone w najbliższym czasie Statuty Unii będą łącznikiem Instytutów życia zakonnego apostolskiego na całym świecie i czynnikiem dynamizującym ich misję w Kościele.

opr. s. Eugenia Świątkowska