Watykan: katalońska zakonnica sekretarzem Papieskiej Komisji Biblijnej

Ojciec Święty mianował siostrę Nurię Calduch-Benages, MHSFN, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej i jej sekretarzem – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Siostra Núria Calduch Benages urodziła się w Barcelonie w 1957 roku. Od 1984 roku mieszka i naucza w Rzymie. W październiku 2014 roku papież Franciszek mianował ją członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej.

Ukończyła filozofię i literaturę na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (1979), posiada doktorat z Pisma Świętego uzyskany na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Jest profesorem zwyczajnym Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego (od 2010) i profesorem wizytującym w Papieskim Instytucie Biblijnym. Jej specjalnością są księgi mądrościowe Starego Testamentu.

Benedykt XVI mianował ją ekspertem na Synodzie Biskupów poświęconym Słowu Bożemu w 2008 r. a papież Franciszek mianował ją w 2016 członkiem Komisji Studyjnej ds. Diakonatu Kobiet. Od 1978 roku należy do Zgromadzenia Córek Misjonarek Świętej Rodziny z Nazaretu.

st (KAI) / Watykan