Wychowanie Dziecka: odbyła się Sesja dla Sióstr nauczycieli przedszkoli

W odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Sekcję ds. Przedszkoli Komisji Wychowania i Nauczania przy KWPŻZZ, w dniu 17 marca 2018 r. w auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zgromadziło się ok. 230 sióstr i świeckich pracowników placówek prowadzonych przez zgromadzenia zakonne, by wzbogacić swój warsztat pedagogiczny poprzez udział w szkoleniu zorganizowanym przez ww. Sekcję. Sesja dla Sióstr przedszkolanekCzęść pierwszą szkolenia poprowadził ks. Artur Ważny, kapłan diecezji Tarnowskiej, egzorcysta i dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, podejmując temat: „Wychowanie dziecka, a zagrożenia duchowe”. Wszystkie przekazywane treści osadzone zostały mocno na fundamencie wiary i Słowa Bożego. Prelegent poruszył min. problemy stylów i modelów wychowania oraz zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w obecnej rzeczywistości. Zwieńczeniem tej części spotkania była Eucharystia po przewodnictwem ks. Artura. W drugiej części spotkania p. psycholog Joanna Małkiewicz, absolwentka KUL omówiła przyczyny trudnych zachowań dzieci przedszkolnych, czynniki sprawiające trudność rodzicom i wychowawcom oraz sposoby radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami przedszkolaków. Teorię prelegentka poparta licznymi przykładami z codziennej pracy z dziećmi. Z pewnością każdy z uczestników tego spotkania miał możliwość wzbogacić swoje dotychczasowe doświadczenia w pracy z dziećmi i wynieść jakąś cząstkę, która pomoże mu jeszcze pełniej i lepiej posługiwać najmłodszym.

s. Dolores – Michalitka